Miks MI? Olen töötanud viimasel kümnel aastal üsna keeruliste ja haavatud sihtgruppidega ja tunnetanud, kuidas MI vaimsuse kandmine avab inimese, keda pole kuulatud, nähtud ega mõistetud juba üsna kaua. Siia juurde ka motivatsioonitehnikate arendamist ja protsesside tunnetamist ning väga efektiivne meetod ongi olemas. Ma olen tänulik, et saan seda praktiseerida ja lihvida igapäevatöös ning õpetada ka edasi ning nii õpetamise kui ka kasutamise käigus arenen kogu aeg edasi. 

Haridus ja töö: Ma olen töötanud keskastme juhina sotsiaalsfääris – Viljandi Maavalitsuses Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhtajana ning Viru Vanglas sotsiaalosakonna juhatajana. Praegu on minu kirg muutuste toetajana ja siiras huvi inimeste vastu leidnud väljundi klienditöös – SA Viljandi Haigla sõltuvushaigete rehabilitatsioonikeskuse psühho-sotsiaalse rehabilitatsioonisepetsialistina.

Töötan ka OÜ Personalidisain konsultandina.
Olen ka koolitaja ja koolitanud erinevatel teemadel – sotsiaalteenustest riigis, sotsiaaltöö eetikast, eneseregulatsioonist, sõltuvusteemadel ning ka loomulikult MI koolitused.
Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala (võrdsustatud bakalaureuse kraadiga) ning täiendanud end erinevate programmiliste sekkumiste treenerina.

Kuulumised organisatsioonidesse: Olen EMITA liige
Pakutavad MI teenused: MI koolitused ning motivatsiooninõustamised.
Tegutsemisalad: sotsiaalvaldkond, sõltuvus, tervisedendus
Keeled, milles töötan: eesti
Kontakt: reet.hindus@gmail.com, 55 21651

MI CV:
Minu väljaõpe MI-s
2015    3 päeva Motiveeriv intervjueerimine: treenerikoolitus (I. Karton, T. Jürjen)

2012    2 päeva MI täiendkoolitus ( L. Atškašov )

2008    2 päeva MI- baaskoolitus (I. Karton )

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:

2018    EMITA suurseminar „Laiahaardelised võimalused praktikas” 

2017    EMITA  konverents  „Autonoomia austamine „ 

2016    EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, 20.mai 2016, Tallinnas

2015    EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“, 18.juuni 2015, Tartus,

Läbiviidud MI koolitused

2018    24 tundi TAI MI algtase lastekaitsetöötajatele 

2017    63 tundi EMITA – avatud MI algtaseme koolitused 

2017    126 tundi TAI MI algtase lastekaitsetöötajatele 

2016-2017 294 tundi ( 2päevasedkoolitused ) TAI Programmi „Kainem ja tervem Eesti” raames „Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise lühisekkumise”  koolitused ( käsitletud MI võimalusi) 

2016    EMITA  – 2 koolitust 48 tundi – MI algtase

2015 – 2016 EMITA – Tervise Arengu Instituudi 2-päevased koolitused “Sotsiaaltöötaja töövahendid kogukonna tervise toetamisel” , millest 1 päev sissejuhatus MI-sse
Maht 16 päeva – 128 ak. tundi

2016    Sissejuhatus MIsse – Harju Maavalitsuse sotsiaaltöötajad 8 ka.tundi

2015    Sissejuhatus MI-sse Viljandi Linnavalitsuse sotsiaaltöötajad – 16 ak. tundi

2014    Sissejuhatus MI-se Viljandi Vallavalitsuse sotsiaaltöötajas – 16 ak.tundi

© 2023 EMITA - Proudly powered by theme Octo