Miks MI? Olen töötanud viimasel kümnel aastal üsna keeruliste ja haavatud sihtgruppidega ja tunnetanud, kuidas MI vaimsuse kandmine avab inimese, keda pole kuulatud, nähtud ega mõistetud juba üsna kaua. Siia juurde ka motivatsioonitehnikate arendamist ja protsesside tunnetamist ning väga efektiivne meetod ongi olemas. Ma olen tänulik, et saan seda praktiseerida ja lihvida igapäevatöös ning õpetada ka edasi ning nii õpetamise kui ka kasutamise käigus arenen kogu aeg edasi.

 

Haridus ja töö: Ma olen pikki aastaid töötanud keskastme juhina sotsiaalsfääris – Viljandi Maavalitsuses Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhtajana ning Viru Vanglas sotsiaalosakonna juhatajana. Praegu on minu kirg muutuste toetajana ja siiras huvi inimeste vastu leidnud väljundi klienditöös – SA Viljandi Haigla sõltuvushaigete rehabilitatsioonikeskuse kriisisekkumise spetsialistina

Töötan ka OÜ Personalidisain konsultandi ja koolitajana.
Olen ka koolitajana  koolitanud erinevatel teemadel – sotsiaalteenustest riigis, sotsiaaltöö eetikast, eneseregulatsioonist, sõltuvusteemadel ning ka loomulikult MI koolitused.
Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala (võrdsustatud bakalaureuse kraadiga) ning täiendanud end erinevate programmiliste sekkumiste treenerina.

Kuulumised organisatsioonidesse: Olen EMITA liige
Pakutavad MI teenused: MI koolitused ning motivatsiooninõustamised.
Tegutsemisalad: sotsiaalvaldkond, sõltuvus, terviseedendus, stressijuhtimine
Keeled, milles töötan: eesti
Kontakt: reet.hindus@gmail.com, 55 21651

MI CV:
Minu väljaõpe MI-s

2023    40 tundi MINT treenerikoolitus

2022    260 tundi MI rakendaja koolitus

2015    3 päeva MI treenerikoolitus (I. Karton, T. Jürjen)

2012    2 päeva MI täiendkoolitus ( L. Atškašov )

2008    2 päeva MI baaskoolitus (I. Karton )

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:

2018    EMITA suurseminar „Laiahaardelised võimalused praktikas” 

2017    EMITA  konverents  „Autonoomia austamine „ 

2016    EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“ 20.mai 2016 Tallinnas

2015    EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“ 18.juuni 2015 Tartus

Läbiviidud MI koolitused

2021  24 tundi MI algtase, TAI

2021  24 tundi MI algtase, SA Viljandi Haigla

2021  24 ja 24 tundi MI algtase, Justiitsministeerium vanglaametnikud

2021  24 tundi MI algtase, TAI

2020  24 tundi MI algtase, Tartu

2019  24 tundi MI kaasaegsed meetodid klienditöös, Järva KHK

2018  14 tundi SKA ohvriabi töötajatele

2018  24 tundi TAI MI algtase lastekaitsetöötajatele

2017    63 tundi EMITA  avatud MI algtaseme koolitused 

2017    126 tundi MI algtase lastekaitsetöötajatele, TAI

2016-2017 294 tundi ( 2-päevased koolitused) TAI Programmi „Kainem ja tervem Eesti” raames „Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise lühisekkumise”  koolitused ( käsitletud MI võimalusi) 

2016    EMITA  – 2 koolitust (48 tundi) MI algtase

2015 – 2016 EMITA 2-päevased koolitused “Sotsiaaltöötaja töövahendid kogukonna tervise toetamisel” , millest 1 päev sissejuhatus MI-sse, TAI
Maht 16 päeva – 128 ak. tundi

2016    8 ak.h sissejuhatus MI-sse,  Harju Maavalitsuse sotsiaaltöötajad 

2015    16 ak.h sissejuhatus MI-sse Viljandi Linnavalitsuse sotsiaaltöötajad 

2014   16 ak.h sissejuhatus MI-sse Viljandi Vallavalitsuse sotsiaaltöötajad

 

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo