Raili Juurikas ruut 1

Raili Juurikas 

Miks MI? Üks suurimaid põhjuseid, miks MI on saanud osaks minust, on ilmselt see, et see on nii loogiline ja seda ei pea alati kasutama tervikuna vaid piisab vahel ka mõnest väikesest MI elemendist ning tulemus on juba näha. Ning sellised väikesed eduelamused annavad juurde indu veelgi rohkem püüda inimesi ja nende motivatsiooni mõista… Ja see vaimustus sellest meetodist tekitab soovi seda ka kõigile jagada ning lasta ka teistel seda kogeda. 

Haridus ja töö: Mul on bakalaureusekraad psühholoogias (2007) ning magistrikraad organisatsioonikäitumises (2009) ning pooleli on magistriõpingud psühholoogias. Töötanud olen värbamiskonsultandi, õppetöökoordinaatori ning üliõpilaste nõustajana. Viinud läbi rahulolu ning kvaliteedi uuringuid, juhendanud üliõpilastöid ning viinud läbi erinevaid loenguid, seminare ja töötubasid. Praegu töötan psühholoogialektorina Tallinna Tehnikakõrgkoolis, lisaks juhendan tuutoreid. EMITAs ajan lisaks koolitamisele ka EMITA Kooli asju.  

Kuulumised organisatsioonidesse: Olen EMITA asutajaliige ja juhatuse liige 

Pakutavad MI teenused: MI koolitused, kodeerimine, supervisioon ning motivatsiooninõustamised. 

Tegutsemisalad: psühholoogia, noored, haridus, karjäär, sport. 

Keeled, milles töötan: eesti ja inglise keel 

Kontakt: Raili@emita.ee; 58119838 

 

MI CV: 

Minu väljaõpe MI-s  

2019      MINT Forum Motivational Interviewing Network of Trainers, 23-27 Sept. Tallinn, Eesti (töötoa läbiviimine: „MI as a Teaching Tool“, koos E. Malleusega)

2018    2 päeva. Motiveeriv intervjueerimine gruppides (aprill kuni juuli; I. Karton) 

2017    4 päeva. Motivational Interviewing Training New Trainers (sept; D. Ernst, I. Karton, I. Koikson) 

2016    1 päev. Agenda mapping and MI (mai; M. Bristow) 

2015    2 päeva MITI-4 (juuni, D. Ernst) 

2014    1 päev The role of Motivational Interviewing in Sport, Exercise and Physical Activity (veebr, J. Breckon) 

2013    3 päeva Motiveeriv intervjueerimine: treenerikoolitus (aprill kuni juuli; I. Karton, T. Jürjen) 

2011    2 päeva  MI edasijõudnute kursus  (oktoober; I. Karton). 

2011    3 päeva MI Coding, Feedback and Coaching (märts; R. Gingerich) 

2011    2 päeva MI- baaskoolitus (jaanuar; I. Karton)  

 

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad: 

2019      EMITA suveseminar. EMITA õppekava arendamine

2018      EMITA suveseminar. Õppekavade arendamise koolitus. Einike Pilli

2018    EMITA suurseminar „Laiahaardelised võimalused praktikas“. 18. juunil 2018 Tartus, osaleja. 

2017    EMITA konverents „Autonoomia austamine“ 30. septembril 2017, Tallinnas, osaleja. 

2016    EMITA suveseminar. MITI 4 terminoloogia määratlemine, EMITA Kooli kokkulepped ning meetodi: „protsessi märkmete“ kasutamise võimalused. 12.-13. august 2016. 

2016    EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, 20.mai 2016, Tallinnas, korraldaja ning töötoa: „Motiveerivad vestlused“ läbiviija. 

2015    EMITA töötuba“ Berliini muljed ja kogemused“ 12.detsember 2015, Tartus, osaleja 

2015    EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“, 18.juuni 2015, Tartus, korraldaja ning töötoa:“ MITI I: „Motiveeriva intervjueerimise kodeerimise süsteem: MITI 3-st MITI 4-ni“ läbiviija. 

2014    EMITA konverents „Motivatsioon arengu toetajana“ 28.veebruaril 2014, Saugas Pärnumaal, korraldaja. 

2014    EMITA töötuba „Krakovi muljed ja kogemused II osa“ 4.jaanuaril 2014, Tallinnas, osaleja. 

2012    EMITA MITI töötuba 7.aprillil 2012 Mäos, üks läbiviijatest. 

2012    EMITA Motiveerivat intervjueerimist tutvustav seminar kõigile huvilistele 2.märtsil 2012, Tallinnas, osaleja. 

2011    EMITA töötuba „Sheffield’i MINT Forum’i kogemuse jagamine“ 26. novembril 2011, Tallinnas, osaleja. 

2011    EMITA töötuba „MI in Health Care“ tõlkimine – terminoloogia määratlemine. Missiooni ja visiooni ning tegevuskava koostamine“ 17.septembril 2011, Türil, osaleja. 

 

Läbiviidud MI koolitused 

2020     MI kasutamine õppetöös. Reaalkooli erakooli õpetajad. Maht kokku 16 ak.h.

2020     MI algtase. Sisekaitseakadeemia õppenõustajad ja tugipersonal. Maht kokku 26 ak.h.

2020     MI algtase. TAI programm „SÜTIKUD“. Maht 26 ak.h.

2020     MI algtase. KiVa mentorid. Maht 26 ak.h.

2020     Sotsiaalministeeriumi Noortegarantii infopäeval praktilised töötoad. 2 korda, maht kokku 14 ak.h.

2020     MI kesktase. Tallinna ja Harjumaa logopeedid, eripedagoogid ja õpetajad. Maht 39 ak.h.

2020      MI harjutusõhtud Tallinnas. Sihtrühm MI algtaseme läbinud MI huvilised. Maht 6 ak.h.

2020      Motiveeriv intervjueerimine. Sihtrühm vähelõimunutega tegelevad spetsialistid. 2 gruppi. Maht kokku 32 ak.h.

2019      Sotsiaalministeeriumi Noortegarantii infopäeval koolitus: „Kuidas võtta kontakti ja viia läbi motiveerivaid intervjuusid noortega“. Maht 8 h (2 kohtumist).

2019     MI algtase. Sihtrühm Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpetajad ja töötjad. Maht 21 ak.h.

2019      MI harjutusõhtud Tallinnas. Sihtrühm MI algtaseme läbinud MI huvilised. Maht 10 ak.h.

2019      MI Algtase. Sihtrühm PERHi rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvad spetsialistid. Maht 28 ak.h.

2018    Motiveeriv intervjueerimine meeskondadele. Sihtrühm Tallinna Kiirabi töötajad. Maht 7 ak.h. 

2018    Motiveeriv intervjueerimine. Sihtrühm vähelõimunutega tegelevad spetsialistid. 3 gruppi. Maht kokku 42 ak.h. 

2018    Motiveeriv intervjueerimine: demopäev ja koolitusvajaduse kaardistamise töötuba. Sihtrühm Tallinna Kiirabi brigaadijuhid. Maht 7ak. h. 

2018    Motiveeriv intervjueerimine: algtase. Sihtrühm Harjumaa sotsiaaltöötajad. Maht 26 ak. h. 

2017    MI põhine väärtuskaartide kasutamine karjäärinõustajate töös. Maht 2 ak.h.  

2017    Motiveeriv intervjueerimine: kesktase. Sihtrühm Töötukassa karjäärinõustajad. 2 gruppi. Maht kokku 78 ak.h. 

2016 – 2017    Motiveeriv intervjueerimine: algtase. Sihtrühm Töötukassa karjäärinõustajad. Maht 26 ak.h. 

2016    Seminar: motiveerivad vestlused. Sihtrühm Kehtna valla õpetajad. Maht 4ak.h. 

2016    Motiveeriv intervjueerimine: sissejuhatus. Avatud koolitus, EMITA Kool. Maht 7 ak.h. 

2016    Motiveeriv intervjueerimine: algtase. INNOVE karjäärinõustajad ja karjääriinfospetsialistid. Maht 16 ak.h 

2016    Seminar: motiveerivad vestlused: Kiili gümnaasium. Sihtrühm Kiili Gümnaasiumi õpetajad. Maht 4 ak.h. 

2016    MI tutvustus: Rae valla alaealiste komisjon. Sihtrühm alaealiste komisjoni liikmed. Maht 2 ak.h. 

2015-2016 MI algtase: „TULUKE“ – Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis. Sihtrühm riskilaste ja –noortega tegelevad õpetajad ja spetsialistid. Kogumaht: 56 ak.h. 

2015    MI tutvustus: Saare Maavalitsus. Sihtrühm: Saare ja Hiiu maavalitsuste juurde kuuluva tervisenõukogu liikmed. Maht 8 ak.h. 

2015    MI algtase: Karjäärinõustajate Ühing. Sihtrühm: karjäärinõustajad. Maht 26 ak.h. 

2015    MI algtase: „Murdepunkt“. Sihtrühm: Riskilaste ja –noortega töötavad spetsialistid. Maht 26 ak.h. 

2015    MI algtase: Töötukassa. Sihtgrupp: Töötukassa tippspetsialistid ning kesktaseme juhid. Maht 26 ak.h. 

2014    MI algtase: Ida-Tallinna Keskhaigla (ITKH). Sihgrupp: ITKH meedikud; maht 26 ak.h. 

2014    MI algtase: Keila Noortekeskus. Sihtgrupp: Keila noortega tegelevad spetsialistid; maht 26 ak.h. 

2014    Motiveeriv nõustamine kodukülastuses: koolitajate koolitus (2x): Päästeamet. Sihtgrupp: päästjad, ennetajad ja komandode pealikud; kokku maht 16 ak.h 

2013    MI algtase: Marienthali psühhiaatria ja psühholoogia keskus (MPPK). Sihtgrupp: MPPK psühholoogid; 24 ak.h. 

2013-2018 olen osalenud erinevates koolitusprojektides ka kodeerija ja superviseerijana. Nt Tervise Arengu Instituudi esmatasandai meditsiinitöötajate ja perearsti residentide koolitustel, programmi „Imelised aastad“ grupijuhtide koolitusel; Murdepunkti riskilaste ja –noortega tegelevate spetsialisteide koolitustel ning Justiitsministeeriumi kesktaseme korrektsioonitöötajate koolitustel. 

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo