MTÜ dokumendid

EMITA arengukava

EMITA arengusooviga käib kaasas soov areneda nii ise ja kui arendada teisi, et selle läbi tõsta elukvaliteeti ning tervendada ühiskonda läbi jagamise: inimesed, kes juba teavad kui hea on MI, tahavad seda ka teistele jagada.

Arengukava

Põhikiri

Ühingu eesmärgiks on tagada kvaliteetne professionaalne motiveeriva intervjueerimise (MI) tase ja jätkusuutlikkus Eestis ning arendada koostööd ja infovahetust nii Eesti kui teiste riikide kolleegidega.

Põhikiri