Oled kellelegi tugiisik või toetad mingil moel inimeste muutust? Tahad toetada Lootuse küla (http://www.lootusekula.ee/index.php?page=61) läbi enda harimise? Osaledes koolitusel katad ühe Lootuse küla töötaja koolituskulud.

Mis?
Sul on võimalus enda teadmisi täienda ja toetada Lootuse küla osaledes motiveeriva intervjueerimise (MI) kõrgtaseme koolitusel! Koolitus algab algtaseme väljaõppest 2018 kevadel, lõppeb sügisel ja annab kõrgtaseme tulemi.

Motiveeriv intervjueerimine (MI) on nõustamismeetod, mis on suunatud inimeste käitumises positiivsete muutuste esilekutsumisele. See õpetab rakendama igapäevaseid suhtlemisvõtteid moel, mis suurendab inimese sisemist motivatsiooni, võimet võtta oma elus ette olulisi muutusi ning hoida neid elus. MI-d peetakse õigustatult motivatsioonikunsti pärliks, kuna see on üks tõhusamaid vahendeid toetamaks teisi oluliste muudatuste tegemisel oma elus.

Kuidas?
Kokku on kaheksa koolituspäeva Laitses, Lootuse külas ajavahemikul märtsist detsembrini 2018.
Toetus Lootusekülale: ühe semestri maksumus on 380 eurot, kokku kestab koolitus kaks semestrit.

Kohvi ja lõunapaus Laitses, Lootuse Küla poolt.

Kevadsemester:

Koolituspäevad: 16.04., 14.05., (Õpitu rakendamine ja näidise esitamine – 01.06.) ja 11.06. ning 18.06.

Treener Hele Riit, superviisor Tõnu Jürjen

Sügissemester:

Koolituspäevad: 24.08., 10.09., 17.09, (Õpitu rakendamine ja näidise esitamine – 01.10.) ja 18.10.

Treenerid Ljudmilla Atškasov ja Hele Riit

Grupi suurus on 18 inimest.

Hinna sees on:
koolituse materjalid, kohvipausid, individuaalne, arengut toetav kirjalik tagasiside kahele praktilisele iseseisvale tööle ning supervisioonid.

Kursuse läbinu: 

 • teab motiveeriva intervjueerimise teoreetilist tausta;
 • tunneb ära MI rakendamisvõimalusi enda töövaldkonnas ning suudab MI oskusi enda töökontekstis edukalt kasutada;
 • mõistab MI vaimsust ning põhimõtteid ning mõistab, millistes olukordades MI-d saab rakendada;
 • tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja oskab neid kasutada tavapärases töösituatsioonis;
 • oskab jagada infot MI-le kohasel viisil ning vältida MI-le mittekohaseid suhtlemisvõtteid;
 • saab aru motivatsiooni, ambivalentsuse ning resistentsuse olemusest ning nõustaja rollist nende kujunemisel;
 • oskab nõustamisel esile kutsuda sihtkäitumist ning hoida fookust;
 • oskab koostöös kliendiga luua muutusteplaani;
 • oskab klienditöös sujuvalt vaheldada motiveerivat intervjueerimist teiste nõustamispraktikatega;
 • struktureerib nõustamist MI rakendamiseks sobival viisil;
 • tunneb erinevaid MI-s kasutatavaid nõustamisoskusi ja strateegiaid ning suudab neid vastavalt olukorrale valida ning rakendada;
 • mõistab enda tugevusi ja arenguvajadusi MI praktiseerijana.
 • Kõik väljundid on saavutatavad inimeste puhul, kellel on varasem väljaõpe abistava elukutse erialal.

Lõpetamise kord:
Kursuse on lõpetanud isik, kes on osa võtnud vähemalt 75% mahus auditoorsest tööst ning esitanud kõik iseseisvad tööd ja läbinud superviseeritud praktika.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus läbitud teemade loeteluga.

Õppekava maht:
Õppekava kogumaht on 130 tundi (5 EAP), millest 56 on kontaktunnid ja 74 iseseisva töö tunnid, sh superviseeritud praktika.

Treenerid:
Hele Riit, MA kultuurikorraldus, noortekoolitaja ja MI treener.
Ljudmilla Atškasov, psühholoog, spetsialiseerunud tööle sõltuvushäiretega inimestega ja MI treener

Superviisor: Tõnu Jürjen, TÜ doktorant, TÜ õppejõud ja MI treener.

Registreerumise tähtaeg 23.märts – registreeri

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo