Miks MI? Olin kaua otsinud meetodit või tehnikat, mis töötaks ja aitaks nii, et mina ei tunneks end igas olukorras nõuandjana ja ei võtaks teiste eest vastutust. Kui sain kogeda MI tehnikate kasutamise tagajärgi, oli selge, et see toimib suurepäraselt ja on just see, mis mulle sobib. See, kuidas suutsin olla justkui kõrvalolija ja mitte nõu ja vastuseid ette anda, oli tõeline nauding. See ei olnud mulle lihtne teekond – aru saada, mis on MI vaimsus, seda käsitleda ja võtta endale justkui elustiiliks ning kasutada oma igapäevatöös. MI meetodite kasutamise oskus on aluseks, et tahtmatult ei tehtaks kellelegi haiget ja toetatakse noort inimest tema valikutes, mitte ei „tänitata“ juba tehtu üle. Olen kindel, et MI vaimsus on teinud mind paremaks inimeseks ja seeläbi oskan paremini aidata ka teisi.

Haridus ja töö:
Olen lõpetanud 2006.a Sisekaitseakadeemia politsikolledži ja töötanud 38 aastat Politsei-ja Piirvivalveametis süütegusid toime pannud alaealiste, nende perede ja võrgustikuga. Olen lektor Tartu Ülikoolis lapse õiguste ja heaolu õppemoodulis „Lapse õigused praktilises töös lapsega“. Olin Tartu maakonna alaealiste komisjoni liige alates institutsiooni loomisest 1998.aastal ja aastaid ka esimees, kuni maavalitsuse tegevuse lõpetamiseni 31.12.2017. Alates 09.oktoobrist 2017. töötan Kõrveküla Põhikoolis sotsiaalpedagoogina. Läbi oma tööelu olen tegelenud konfliktilahendamiste ja nõustamisega, aidanud alaealistel lahendada omavahelisi konfliktsituatsioone kui ka konflikte täiskasvanutega. MI oskusi olen kasutanud oma igapäevases klienditöös nii politseis, politseikadette juhendades ja mentoriks olles, kui ka alaealiste komisjonis ja koolis töötades.

Kuulumised organisatsioonidesse: Olen EMITA liige (2014), EPN asutajaliige (2003) ja juhatuse liige, MTÜ Öökull liige.

Pakutavad MI teenused: MI koolitused.

Tegutsemisalad: noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, korrektsioon, õiguskaitse.

Keeled, milles töötan: eesti keel, vene keel.

Kontakt: marina.paddar@gmail.com; +372 5159615

 

 

MI CV:

Minu väljaõpe MI-s:

2016 EMITA suveseminar. MITI 4 terminoloogia määratlemine, EMITA Kooli kokkulepped ning meetodi: „protsessi märkmete“ kasutamise võimalused. Põlvamaa, 12.-13. august 2016.

2015 Praktiline motiveeriva intervjueerimise treenerikoolitus, EMITA, 39 t, koolitajad I.Karton, T.Jürjen,Tartumaa.

2013 Motiveeriv intervjueerimine, jätkukoolitus edasijõudnutele 24t. MTÜ Öökull, koolitajad L.Atškasov, I.Suun.

2012 Motiveeriv intervjueerimine. 24 t. Koolitaja Nõustamis-ja koolituskeskus TEAN, Tartu, koolitajad Ljudmilla Atškasov, Inge Johanson.

2010 Motiveeriv intervjueerimine, baaskoolitus 24 t. Koolitaja MTÜ Öökull L.Atškasov, I.Suun.

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:

2019 EMITA-le koolitusvideote loomise töötuba (Musta kasti näitlejatele) 19.01.2019.

2019 EMITA töötuba „ MINT foorumi muljed, Kati Orava visualiseerimise koolitus” Tartu, 18.01.2019.

2018 EMITA Jõuluseminar: kinnitused. Lille maja, Tartu 17.12.2018.

2018 EMITA suurseminar „ Laiahaardelised võimalused praktikas”, töötoa „MI ka vahetunnis” korraldaja ja läbiviija, Tartu, 19.07.2018.

2018 EMITA suveseminar. „MI õppekava koostamine” 7-8.august.2018, Järvamaa.

2017 EMITA töötuba „ 17.12.2017.

2016 EMITA töötoad „Montreali muljed I ja II“ 01.november ja 10.detsember.2016.

2016 EMITA suveseminar. MITI 4 terminoloogia määratlemine, EMITA Kooli kokkulepped ning meetodi „protsessi märkmete“ kasutamise võimalused. 12- 13.august.2016.a Tartus.

2016 EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“. 20.mai.2016, 6akad t, Tallinn, korraldaja, töötoa „Võimuvägi vs sõnavägi“ korraldaja ja läbiviija.

2016 EMITA töötuba „Berliini muljed ja kogemused“ 19.veebruar.2016, Tartus, osaleja.

2015 EMITA töötuba „Berliini muljed ja kogemused“ 12.detsember.2016, Tartus, osaleja.

2015 EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“ 18.juuni.2015, Tartus, korraldaja, ettekanne teemal: „MI kui võluvits”.

Läbiviidud MI koolitused:

2019 Musta kasti näitlejate koolitus õppevideote loomiseks, 8 akad.t Tartu, 01.04.2019.

2018 EMITA suurseminar „ Laiahaardelised võimalused praktikas”, töötoa „MI ka vahetunnis” korraldaja ja läbiviija, Tartu, 19.07.2018.

2018 Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus sotsiaaltöötajatele. 24 akad.t. TAI. Tallinn, 21-22.märts ja 19.aprill.2018.

2016 Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN, Motiveeriva intervjueerimise algtasemekoolitus lastekaitsetöötajatele, TAI, 24 akad.t, Tallinn, 17-18.mai ja 16.juuni.2016.

2016 Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus lastekaitsetöötajatele, Tervise arengu instituut, 21 akad.t , 10- 11.05 ja 15.06.2016.

2016 EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, töötoa: „Võimuvägi vs sõnavägi“ korraldaja ja läbiviija, Tallinn, 20.05.2016.

2016 EMITA, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus Rapla Maavalitsuse allasutuste noortega töötavatele spetsialistidele, alaealiste komisjoni liikmetele, 14 akad.t., 07-08.01.2016.

2015 EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“ 18.juuni.2015, Tartus, ettekanne teemal: „Motiveeriv intervjueerimine kui võluvits” ja posterettekanne.

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo