Miks MI?

Mulle meeldib, kuidas MI avardab arusaamu ning võimaldab inimeste ja maailma toimimist näha erinevatest vaatenurkadest. MI juures võlub loovus ja spontaansus ning teatud mõttes saab MI kohta öelda – kasuta oma keelt, maitsmismeelt. Huvitav on täiustada keelekasutust, mõelda enne kui öelda, aru saada, mida vestluskaaslane ütles või ütlemata jättis. MI vaimsusega kooskõla leidmine võttis aega, samas tunnen, kuidas nüüdseks on selle järgimine mind inimesena arendanud. Töö- ja eraelus igapäevane MI kasutamine on võimaldanud tuua esile inimeste seni kasutamata tugevused, ideed ja väärtused, mis on aidanud neile ja mulle olulisi muutusi teoks teha. 

Haridus ja töö:  Olen lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli treener-õpetajana (1980), Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe sotsiaalpedagoogina (2006) ning sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppe õppekava (2011). Aastail 1998-2016 töötasin kriminaalhooldusametnikuna, praegu töötan Tartu Linnavalitsuses lastevanemate vaheliste vaidluste lastekaitsespetsialistina.

Kuulumised organisatsioonidesse: Olen EMITA (2011) ja Eesti Jaakobitee Sõprade Seltsi (2011) asutajaliige, MINT liige (2017). 

Pakutavad MI teenused:  MI alg- ja kesktaseme koolitused ja kodeerimine

Tegutsemisalad:  sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, korrektsioon.

Keeled, milles töötan: eesti keel

Kontakt: maretsildala@gmail.com 5307 4327

 

MI CV:

Minu väljaõpe MI-s

2018      Cardiff Motivational Interviewing Workshop: Intermediate 2-day workshop 16-17.08., Cardiff, koolitajad: Stephen Rollnick, Orla Adams, Rory Allott, Russell Calderwood. 

2017      MINT Forum, 05.-07.10. Dublin, Malahide. 

2017      MINT Estonian TNT, 26.-29.09. Altmõisa, Koolitajad: Denise Ernst, Inga Karton, Irja Koikson. 

2016      „Tegevuskava kaardistamine ja MI: kuidas muuta töös sõltuvuskäitumistega tööprotsessi nauditavaks“ (EMITA Koolitus-ja nõustamiskeskus), 21. mai 2016, Tallinn, 6h. Koolitaja M. Bristow

2015      Praktiline motiveeriva intervjueerimise treenerikoolitus, 39h. Koolitajad: I.Karton, T.Jürjen

2015      Praktiline väljaõpe: Keskastme koolituse treener, 52h. Koolitajad: I.Karton, I.Koikson

2015      MITI 4.2 coding, 19.-20. juuni 2015, Tartu, 16h. Koolitaja D. Ernst

2014      The role of Motivational Interviewing in Sport, Exercise and Physical Activity, 01.märts 2014, Pärnumaa. Koolitaja J. Breckon

2011      Training for Trainers, Modular course of Motivational Interviewing for Criminal Justice Contexts, 23-25.märts 2011, 21h, Koolitajad: M.Farrall, L.Emlyn-Jones

2010      Motiveeriv Intervjueerimine, Justiitsministeeriumi baaskoolitus, 24h. Koolitajad: I.Johanson, L.Atškasov

2010      Kaasaegsed meetodid suhtlemisel klientidega: motiveeriv intervjueerimine, 52h. Koolitaja: I.Karton

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:

2018      EMITA suvekool, 07-08.08. Kalitsa, osaleja 

2015 – …MITI 4 Tartu kodeerimislabor, osaleja,  

2018      EMITA suurseminar – Laiahaardelised võimalused praktikas, 19.06., töötuba „Kuidas toetada iseennast“ läbiviija, kaaskoolitajad Kaidi Kübar, Pille Leola.  

2017      EMITA jõuluseminar 19.12., õpituba „Kinnitused“, läbiviija 

2017      EMITA konverents „Autonoomia austamine“, osaleja 

2017      EMITA suveseminar 28-29.07. Pärnumaa, „Meeste vaimne tervis“ Daniel Soomer ja Umberto Dorus Geerts; „Ärgas toitumine“, Helena Väljaste

2016      EMITA töötoad „Montreali muljed I ja II“ 01.november ja 10.detsember 2016

2016      EMITA suveseminar. MITI 4 terminoloogia määratlemine, EMITA Kooli kokkulepped ning meetodi: „protsessi märkmete“ kasutamise võimalused. 12.-13. august 2016.

2016      EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, 20.mai 2016, Tallinnas, korraldaja

2015-2016 MITI 4 Tartu kodeerimislaboris osaleja,

2015       EMITA töötuba“ Berliini muljed ja kogemused“ 19.veebruar 2016, Tartus, osaleja

2015      EMITA töötuba“ Berliini muljed ja kogemused“ 12.detsember 2015, Tartus, osaleja

2015      EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“, 18.juuni 2015, Tartus, korraldaja

2014       EMITA konverents „Motivatsioon arengu toetajana“ 28.veebruaril 2014, Pärnumaal, korraldaja

2014       EMITA töötuba „Krakovi muljed ja kogemused II osa“ 4.jaanuaril 2014, Tallinnas, osaleja.

2013       EMITA töötuba „Krakovi muljed ja kogemused I osa“ 2.novembril 2013, Tartus, osaleja.

2013       EMITA õppekava töötuba 2.veebruaril 2013, Tartus, osaleja.

2012       EMITA MITI töötuba 7.aprillil 2012 Mäos, osaleja.

2012       EMITA eetika töötuba 27. jaanuaril 2012, Tartus, osaleja.

2011       EMITA töötuba „Sheffield’i MINT Forum’i kogemuse jagamine“ 26. novembril 2011, Tallinnas, osaleja.

2011       EMITA töötuba „MI in Health Care“ tõlkimine – terminoloogia määratlemine. Missiooni ja visiooni ning tegevuskava koostamine“ 17.septembril 2011, Türil, osaleja.

 

Läbiviidud MI koolitused

2018      Kuidas toetada iseennast, EMITA suurseminar, 19.06. Tartus, töötuba. Maht 3ak.h. 

2016-2018ALVAL–Lühisekkumine alkoholi liigtarvitamisse, Tervise Arengu Instituut, 12 gruppi. Kogumaht 192 ak.h. 

2017      Motiveeriv Intervjueerimine lastekaitsetöötajatele, algastme koolitus, Tervise Arengu Instituut, 3 gruppi, kogumaht 72 ak.h. 

2017      Motiveeriv Intervjueerimine logopeedias, 01.12. Tartus, Eesti Logopeedide Ühing, MI tutvustamine, töötuba, maht 4ak.h 

2017      Motiveeriv Intervjueerimine, algtaseme koolitus, 22-23.08., 12.09. Tallinnas. Avatud koolitus, EMITA Kool. Maht 24 ak.h.  

2016      Motiveeriv intervjueerimine: keskastme koolitus 01.-02.november, Tartus. Avatud koolitus, EMITA Kool. Maht 16 ak.h.

2015      Motiveeriv Intervjueerimine, keskastme koolitus, Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži täiendusõpe vanglatöötajatele. Kogumaht 56 ak.h.

2015      Üliõpilaste Lahendus.net. Motiveeriv Intervjueerimine, pro bono, 16h, 29-30.august 2015, Tallinn.

2013-2015           Motiveeriv Intervjueerimine: algtase, Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži täiendusõpe vanglatöötajatele, kogumaht 160 ak.h

© 2023 EMITA - Proudly powered by theme Octo