Miks MI?

Mulle meeldib, kuidas MI avardab arusaamu ning võimaldab inimeste ja maailma toimimist näha erinevatest vaatenurkadest. MI juures võlub loovus ja spontaansus ning teatud mõttes saab MI kohta öelda – kasuta oma keelt, maitsmismeelt. Huvitav on täiustada keelekasutust, mõelda enne kui öelda, aru saada, mida vestluskaaslane ütles või ütlemata jättis. MI vaimsusega kooskõla leidmine võttis aega, samas tunnen, kuidas nüüdseks on selle järgimine mind inimesena arendanud. Töö- ja eraelus igapäevane MI kasutamine on võimaldanud tuua esile inimeste seni kasutamata tugevused, ideed ja väärtused, mis on aidanud neile ja mulle olulisi muutusi teoks teha. 

Haridus ja töö: Olen lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli treener-õpetajana (1980), Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna sotsiaalpedagoogina (2006) ning sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistriõppe õppekava (2011). Olen töötanud kriminaalhooldusametnikuna (1998-2016), vanemate vaheliste vaidluste lastekaitsespetsialistina Tartu Linnavalitsuses (2016-2022), seejärel koolis abiõpetajana, praegu olen lastekaitsespetsialisti abistav peretöötaja. Mul on sotsiaaltöötaja kutse (2019).

Kuulumised organisatsioonidesse: EMITA (2011) ja Eesti Jaakobitee Sõprade Seltsi (2011) asutajaliige, MINT liige (2017). 

Pakutavad MI teenused: MI alg- ja kesk- ning rakendaja  taseme koolitused, kodeerimine (MITI 4.2)  ja tagasiside, MISP (MI standardpatsient).

Tegutsemisalad: sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, korrektsioon.

Keeled, milles töötan: eesti keel

Kontakt: maretsildala@gmail.com, tel 5307 4327

 

MI CV:

Minu väljaõpe MI-s

2023 – Coaching based on MITI 4.2. , koolitaja Margo Bristow, 11.05.2023, 6h

2022 – Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Coding for Evaluation and Feedback, 09.03-13.04., 23h, koolitajad Denise Ernst ja Teresa Moyers 

2021-2022  Motiveeriva Intervjueerimise rakendaja väljaõpe 260 akh, EMITA kool

2021 Motivational Interviewing Practitioners´ Playground: Enchance Your MI Skills, webinar 6h, C4 Innovations, koolitajad Ali Hall ja Ken Kraybill, 29.01.-25.06., 

2020   The Focus Series, Webinar 12h, Margo Bristow & Onna Brewer, 23. ja 30.07; 06. ja 13.08

2020   Motivational Interviewing &  Beyond, Webinarid  29.04- …, Joel Porter & Steve Rollnick

2020   Motivational Interviewing,  ISSUP Webinar 4h, Igor Koutsenok, 4;11;18; ja 19.06  

2019   Motiveeriva Intervjueerimise hindamissüsteemi MITI 4.2. väljaõpe, 52 tundi, Tartu  Ülikool, koolitajad Margo Bristow ja Tõnu Jürjen.

2018   Cardiff Motivational Interviewing Workshop: Intermediate 2-day workshop 16-17.08., Cardiff, koolitajad: Stephen Rollnick, Orla Adams, Rory Allott, Russell Calderwood.

2017 MINT Estonian TNT, 26.-29.09. Altmõisa, Koolitajad: Denise Ernst, Inga Karton, Irja Koikson.

2016 „Tegevuskava kaardistamine ja MI: kuidas muuta töös sõltuvuskäitumistega tööprotsessi nauditavaks“ (EMITA Koolitus-ja nõustamiskeskus), 21. mai 2016, Tallinn, 6h. Koolitaja M. Bristow.

2015 Praktiline motiveeriva intervjueerimise treenerikoolitus, 39h. Koolitajad: I.Karton, T.Jürjen

2015 Praktiline väljaõpe: Keskastme koolituse treener, 52h. Koolitajad: I.Karton, I.Koikson

2015 MITI 4.2 coding, 19.-20. juuni 2015, Tartu, 16h. Koolitaja D. Ernst

2014 The role of Motivational Interviewing in Sport, Exercise and Physical Activity, 01.märts 2014, Pärnumaa. Koolitaja J. Breckon

2011 Training for Trainers, Modular course of Motivational Interviewing for Criminal Justice Contexts, 23-25.märts 2011, 21h, Koolitajad: M.Farrall, L.Emlyn-Jones

2010 Motiveeriv Intervjueerimine, Justiitsministeeriumi baaskoolitus, 24h. Koolitajad: I.Johanson, L.Atškasov 

2010 Kaasaegsed meetodid suhtlemisel klientidega: motiveeriv intervjueerimine, 52h. Koolitaja: I.Karton

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:

2023 EMITA töötuba 02.12. MINT Forum Copenhageni muljed, osaleja

2023 MINT Forum , 18.-21.10.  Copenhagen, osaleja

2015 – … MITI 4 Tartu kodeerimislabor, osaleja

2023  Tartu Ülikool, Peremeditsiini õppetool, standardpatsiendi koolituse töötoad 

2023 20.01.  Chicago muljete töötuba, Tõnu Jürjen ja Elina Malleus

2021 MISP koolituse töötuba, 24.08., kaaskoolitajad Inga Karton ja Tõnu Jürjen. 

2021 MINT Virtual Forum, 15, 17, 18.11.2021  9 h

2021 MINT Around the Clock, Virtual Forum  22.07., 6h 

2020   EMITA Moodle kursuse arutelu töötoad, osaleja

2020   EMITA töötuba 25.01. Tallinn, osaleja

2019   EMITA töötuba 01.12. Tartu, MINT Forum muljed, osaleja

2019   MINT Forum, 26-28.09. Tallinn,

2019   MINT Pre-Forum, Cultivating the Compassionate Mind as Part of the MI Spirit, 25.09. Tallinn, koolitaja Stan Steindl, 

2019  MINT Pre-Forum, Somewhere on the Path: Growing into the Trainer I Want to Be, 24.09. Tallinn, koolitajad David Rosengren ja Scott Caldwell.

2019   EMITA suvekool, Tamsalu, osaleja

2018   EMITA suvekool, 07-08.08. Kalitsa, osaleja

2018   EMITA suurseminar – Laiahaardelised võimalused praktikas, 19.06., töötuba „Kuidas toetada iseennast“ läbiviija, kaaskoolitajad Kaidi Kübar, Pille Leola. 

2017 EMITA jõuluseminar 19.12., õpituba „Kinnitused“, läbiviija

2017   MINT Forum, 05.-07.10. Dublin, Malahide.

2017   EMITA konverents „Autonoomia austamine“, osaleja

2017 EMITA suveseminar 28-29.07. Pärnumaa, „Meeste vaimne tervis“ Daniel Soomer ja Umberto Dorus Geerts; „Ärgas toitumine“, Helena Väljaste 

2016 EMITA töötoad „Montreali muljed I ja II“ 01.november ja 10.detsember 2016

2016 EMITA suveseminar. MITI 4 terminoloogia määratlemine, EMITA Kooli kokkulepped ning meetodi: „protsessi märkmete“ kasutamise võimalused. 12.-13. august 2016.

2016 EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, 20.mai 2016, Tallinnas, korraldaja

2015 EMITA töötuba“ Berliini muljed ja kogemused“ 19.veebruar 2016, Tartus, osaleja 

2015 EMITA töötuba“ Berliini muljed ja kogemused“ 12.detsember 2015, Tartus, osaleja

2015 EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“, 18.juuni 2015, Tartus, korraldaja 

2014 EMITA konverents „Motivatsioon arengu toetajana“ 28.veebruaril 2014, Pärnumaal, korraldaja

2014 EMITA töötuba „Krakovi muljed ja kogemused II osa“ 4.jaanuaril 2014, Tallinnas, osaleja.

2013 EMITA töötuba „Krakovi muljed ja kogemused I osa“ 2.novembril 2013, Tartus, osaleja. 

2013 EMITA õppekava töötuba 2.veebruaril 2013, Tartus, osaleja.

2012 EMITA MITI töötuba 7.aprillil 2012 Mäos, osaleja. 

2012 EMITA eetika töötuba 27. jaanuaril 2012, Tartus, osaleja.

2011 EMITA töötuba „Sheffield’i MINT Forum’i kogemuse jagamine“ 26. novembril 2011, Tallinnas, osaleja. 

2011 EMITA töötuba „MI in Health Care“ tõlkimine – terminoloogia määratlemine. Missiooni ja visiooni ning tegevuskava koostamine“ 17.septembril 2011, Türil, osaleja.

Läbiviidud MI koolitused

2023 – Tartu Ülikool, täienduskoolitus Motiveeriv intervjueerimine nõustajatele 28.04- 04.11, kaaskoolitaja Tõnu Jürjen, kodeerija,

2023 – Sisekaitseakadeemia, täiendusõpe vanglaametnikele, MI algtaseme koolitus 02.-04.10., kaaskoolitaja Merle Kure,  24 ak.h.

2023 – Tartu Ülikool, standardpatsiendina 30 intervjuud peremeditsiini õppetoolis 

2023- Sisekaitseakadeemia, täiendusõpe vanglaametnikele, MI keskastme koolitus, kaaskoolitaja Irja Koikson,  kontaktkoolitus 04-05.04., 14 ak ja tööde kodeerimine

2021 – 2023 Eesti Töötukassa  karjäärinõustajad, MI alg- ja kesktase, kaaskoolitajad Helena Väljaste ja Betty-Maria Märk, veebikoolitus 15 h + kontaktkoolitus 37 ak.h, 

2023 – Tartu Tervishoiu Kõrgkool, füsioterapeudid,  Praktiline psühholoogia,  28 ak.h,

2022 – standardpatsiendina 40 intervjuud peremeditsiini õppetoolis ja 15 intervjuud TNT Eesti kandidaatidega

2022 Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetool, standardpatsiendi koolitus juuni-detsember, kaaskoolitajad Tõnu Jürjen, Inga Karton ja Anneli Rätsep,

2022 Sisekaitseakadeemia, täiendusõpe vanglaametnikele, MI keskastme koolitus, kaaskoolitaja Irja Koikson,  kontaktkoolitus 02-03.03., 14 ak ja tööde kodeerimine,

2021 Politsei- ja Piirvalveamet, MI algkoolitus 07.09., 28.09. , 19.10., koolitaja, kontaktkoolitus ja veebikoolitus, 17 h,

2020   Motiveeriv intervjueerimine: algastme koolitus 22-23.10., 13.11. Tartus. Avatud koolitus, EMITA Kool. Maht 24 ak.h.

2020   Motiveeriv Intervjueerimine Tallinna lastekaitsetöötajatele, algastme koolitus, 01.-02.10., 29.10. Tervise Arengu Instituut, 1 grupp, 24 ak.h

2019 Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskus, koolitus 12-13.04. Ja 04.05.  koolitaja, kogumaht 24 ak.h

2018 Kuidas toetada iseennast, EMITA suurseminar, 19.06. Tartus, töötuba. Maht 3ak.h.

2016-2018 ALVAL–Lühisekkumine alkoholi liigtarvitamisse, Tervise Arengu Instituut, 12 gruppi. Kogumaht 192 ak.h.

2017 Motiveeriv Intervjueerimine lastekaitsetöötajatele, algastme koolitus, Tervise Arengu Instituut, 3 gruppi, kogumaht 72 ak.h.

2017 Motiveeriv Intervjueerimine logopeedias, 01.12. Tartus, Eesti Logopeedide Ühing, MI tutvustamine, töötuba, maht 4ak.h

2017 Motiveeriv Intervjueerimine, algtaseme koolitus, 22-23.08., 12.09. Tallinnas. Avatud koolitus, EMITA Kool. Maht 24 ak.h. 

2016 Motiveeriv intervjueerimine: keskastme koolitus 01.-02.november, Tartus. Avatud koolitus, EMITA Kool. Maht 16 ak.h.

2015 Motiveeriv Intervjueerimine, keskastme koolitus, Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži täiendusõpe vanglatöötajatele. Kogumaht 56 ak.h.

2015 Üliõpilaste Lahendus.net. Motiveeriv Intervjueerimine, pro bono, 16h, 29-30.august 2015, Tallinn.

2013-2015 Motiveeriv Intervjueerimine: algtase, Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži täiendusõpe vanglatöötajatele. Kogumaht 160 ak.h.

Muu tegevus

2018 – 2023 – erinevate keskastme koolitusel osalejate kodutööde kodeerimine ja tagasiside, 

2022 – Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetoolile standardpatsiendi protokollide koostaja,  Tõnu Jürjeni    kaasautor

2020 – EMITA moodle koostamise õhinapõhise meeskonna osaleja.

 

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo