Miks MI? MI on minu töös igapäevane tööriist. Aastaid seda juba praktiseerinuna on see muutunud loomulikuks osaks minu kliendi/patsienditöös. MI vaimsus nakatas mind nö siis, kui kogesin eduelamust, et see tõesti töötab, et see toimibki – päriselt! MI vaimsuses on nõustamisseansid muutunud minu jaoks nauditavamaks. Mul ei ole enam keeruline toime tulla kliendiga, kes on nö vastupanus. MI oskusi rakendades on suhtlustõkked ületavad ning enam mind mitte frustreerivad. MI on ka suurepärane meetod, mida nö pikkida teiste nõustamismeetoditega, kuid MI vaimsus on kui vundament, millel oskused baseeruvad. See on inimesega koos olemise viis. Tema jaoks olemas olemine – täielik pühendumine. MI oskused ei ole küll imerohi, mis aitab kõikides olukordades, vaid olen kogenud, et see toimibki koos paljude teiste oskustega, mida ma oma ametialal kasutan. MI on üks vahenditest mu tööriistakastis, mis kunagi ei saa rooste minna, sest see on pidevalt kasutusel. 

Haridus ja töö: olen hariduselt psühholoog ning spetsialiseerunud tööle sõltuvusprobleemidega inimestega. Käesolevalt töötan Tartus AJK-Kliinikus psühholoogina ning koolitajana MTÜ Öökull Koolitus-ja nõustamiskeskuses ja ka EMITA Koolis. MI praktiseerimist alustasin 2008 a. töötades vanglas psühholoogina. Aastast 2010 olen teinud erinevatele sihtgruppidele MI baaskoolitusi. 2015a. käisin end täiendamas rahvusvahelisel MI treenerite koolitusel ja olen ka MINT liige. Ühtlasi olen olnud tegev ka erinevates preventsioonialastest projektides nii projektijuhina kui ka treeningute läbiiviijana alaealistele. Arvestades sihtgruppi, kellega ta igapäevaselt töötan, pean möödapääsmatuks motiveeriva intervjueerimise meetodi kasutamist 

Kuulumised organisatsioonidesse: Olen EMITA asutajaliige, MINT liige, juhatuse liige MTÜ Öökullis Koolitus-ja nõustamiskeskuses. 

Pakutavad MI teenused: MI koolitused, kodeerimine, supervisioon ning motivatsiooninõustamised. 

Tegutsemisalad: psühholoogia, noorsootöö, pedagoogika, korrektsioon, õiguskaitse, tervishoid 

Keeled, milles töötan: eesti, vene ja inglise keel 

Kontakt: Ljudmilla.atskasov@gmail.com; tel. +37253465475 

MI CV: 

Minu väljaõpe MI-s  

2018    EMITA sisekoolitus „MI gruppides“, 28.04. ja 30.07., 16 akad.t, Inga Karton. 

2016    EMITA suveseminar. MITI 4 terminoloogia määratlemine, EMITA Kooli kokkulepped ning meetodi: „protsessi märkmete“ kasutamise võimalused. 12.-13. august 2016. 

2016    EMITA Koolitus-ja nõustamiskeskus, Tegevuskava kaardistamine ja MI: kuidas muuta töös sõltuvuskäitumistega tööprotsessi nauditavaks“, 21.05.16, 6 akad.t., Margo Bristow 

2016    EMITA V konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, 20.05.2016, 6 akad.t 

2015    Motiveeriva Intervjueerimise rahvusvaheline treenerite koolitus (21 tundi). Motivational Interviewing Network of Trainers, Berliin. 

2015    EMITA, 2 päeva MITI-4- kodeerijate koolitus  (koolitaja Denise Ernst), 16 akad.t. 

2015    EMITA konverents: „Tõenduspõhine isikukesksus“. 18.juunil 2015, Tartus. 

2014    EMITA konverents: „Motivatsioon arengu toetajana“ 28.veebruaril 2014, Saugas Pärnumaal, töötoas abistaja. 

2013    EMITA töötuba: „Krakovi muljed ja kogemused I osa“ 2.novembril 2013, Tartus, osaleja. 

2013    EMITA konverents „Millised on võimalused kasutada motiveerivat intervjueerimist töös noortega?“ 8.märtsil 2013, Tartus. 

2011     3 päeva MI Coding, Feedback and Coaching (märts; R. Gingerich) 

2011     Sisekaitseakadeemia, Ignition Experts in creative learning. Training for Trainers. Motiveeriva Intervjueerimise treenerite koolitus (21 akad.t). 

2008    Sisekaitseakadeemia, Motiveeriv Intervjueerimine (20 akad.t). 

 

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad: 

2017    EMITA jõuluseminari õpituba “Kinnitused”, 17. detsember, osaleja 

2016    EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, 20.mai 2016, Tallinnas, korraldaja ning töötoa: „Võimuvägi vs sõnavägi“ läbiviija. 

2016    EMITA töötuba: „Berliini muljed ja kogemused II osa“ 23.veebruar 2016, Tartus, osaleja. 

2015    EMITA töötuba: „Berliini muljed ja kogemused I osa“ 12.detsember 2015, Tartus, korraldaja ja esineja. 

2015    EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“, 18.juuni 2015, Tartus, korraldaja ning töötoas:“ MITI I: „Motiveeriva intervjueerimise kodeerimise süsteem: MITI 3-st MITI 4-ni“ abistaja. 

2014    EMITA konverents „Motivatsioon arengu toetajana“ 28.veebruaril 2014, Saugas Pärnumaal, töötoa läbiija. 

2013    EMITA töötuba: „Krakovi muljed ja kogemused I osa“ 2.novembril 2013, Tartus, osaleja. 

2013    EMITA konverents „Millised on võimalused kasutada motiveerivat intervjueerimist töös noortega?“ 8.märtsil 2013, Tartus, esineja.  

 

Läbiviidud MI koolitused 

28.02.13    Ettekanne teemal „Motiveerimine intervjueerimine töös raske kliendiga” (sotsiaaltöötajad ja juhtumikorraldajad, Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus, 4 akad.t.) 

14.05.13 ja 10.06.13.    EMITA, Motiveeriva Intervjueerimise koolitus (Ambla valla lastega töötavad  spetsialistid,13.05.13, 24 akad.t 

20.05-21.05.2013, 17.06.2013, 01.07.2013    Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN,  Motiveeriva Intervjueerimise alused/videotreening (narkosõltlastega töötavad spetsialistid, MTÜ Convictus (rahastaja TÜ), 32 akad.t.) 

11.06 ja18.06.2013    Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN,  Motiveeriva Intervjueerimise alused/videotreening (SA Viljandi Haigla sõltuvusraviosakonna spetsialistid, 16 akad.t.) 

15.10-16.10.2013     Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN,  Motiveeriv Intervjueerimine jätkukoolitus, videotreening (noorsoopolitseiametnikud, Tartu linn, PPA, 16 akad.t.) 

16.12-17.12.2013      Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN,  Motiveeriva Intervjueerimise alused/videotreening (sotsiaaltöötajad, SKA projektikoordinaatorid, Tartu linn, 16 akad.t.) 

23.04.14     Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN,  koolitus teemal “Motiveeriv interjuurimine tervisekäitumise mõjutajana“ (Jõgeva maakonna koolide tervisemeeskonnad, 4 akad.t) 

10.06.14     Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN,  ettekanne teemal “Motiveeriv interjuurimine tervisekäitumise mõjutajana (Jõgeva pereõdede, kooliõdede, sotsiaaltöötajate ja sotsiaalpedagoogide ühisseminaril, 4 akad.t) . 

27.10-29.10.2014     Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN,   Motiveeriva Intervjueerimise alused/videotreening narkosõltastega töötavad spetsialistid (rahastaja TAI), 24 akad.t., vene keeles. 

18-20.11. 2014         Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN,    Motiveeriva Intervjueerimise alused/videotreening narkosõltastega töötavad spetsialistid (rahastaja TAI), 24 akad.t. 

20.01-21.01.2015    Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN,  Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus (MTÜ Allium16 akad.t., vene keeles). 

06.04.2015 kuni 08.04.2015     Tartu Ülikooli arstiteaduse eriala üliõpilastele seminari läbiviimine õppeaines “Tervise edendamine ja meditsiinisotsioloogia 16 akad.t 

20.05- 21.04.2015 ja 11.05.2015      EMITA, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus EANK projektis „Murdepunkt” osalejatele, 21 akad.t. vene keeles. 

15.06.05 ja 20.05.2015    Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN,  Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus Viljandi Linnavalitsuse sotsiaaltöötajatele, 16 akad.t. 

15.06 ja 18.06.2015    Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN,  Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus Jõgeva Maavalitsuse sotsiaaltööala spetsialistidele, 16 akad.t 

17.08-18.08.2015 ja 14.09.2016     EMITA, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus EANK projektis „Murdepunkt” osalejatele, 21 akad.t.  

04.09 ja 25.09.2015    EMITA, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus projektis TULUKE (Tartu Linnavalitsuse tellimus) noortega töötavad spetsialistid Jõhvis, 14 akad.t.  

22.10 ja 19.11.2015    EMITA, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus projektis TULUKE (Tartu Linnavalitsuse tellimus) noortega töötavad spetsialistid, 14 akad.t.  

12.11 ja 11.12.2015    EMITA, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus projektis TULUKE (Tartu Linnavalitsuse tellimus) noortega töötavad spetsialistid, 14 akad.t.  

07.01-08.01.2016    EMITA, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus Rapla Maavalitsuse allasutuste noortega töötavatele spetsialistidele, alaealiste komisjoni liikmetele, 14 akad.t. 

04.04- 06.04.2016    Tartu Ülikooli arstiteaduse eriala üliõpilastele seminari läbiviimine õppeaines “Tervise edendamine ja meditsiinisotsioloogia”, kokku 20 akad.t 

13.04-14.04 ja 27.05.2016    EMITA, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, 21 akad.t 

20.mai 2016    EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, Tallinnas, korraldaja ning töötoa: „Võimuvägi vs sõnavägi“ läbiviija. 

10.06, 11.06. ja 15.06.2016    Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN,  Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus lastekaitsetöötajatele, Tervise arengu instituut, 21 akad.t 

17.06-18.06. ja 16.06.2016    Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN,  Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus lastekaitsetöötajatele, Tervise arengu instituut, 21 akad.t 

21.10.2015      EMITA Kool, Tartu linna Haridusfestival 2015, ettekanne teemal “Mis on MI ja kuidas ning millistel juhtudel rakendada MI oskusi laste, oma kolleegide või lähedastega suheldes?“ 2 akad.t. 

29.10-30.10.2015 ja 06.01.2016     EMITA Kool, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus vanemlusprogrammi “Imelised aastad” grupijuhtidele (eesti keeles), Tervise arengu instituut, 21 akad.t. 

01.10-02.10.2015 ja 06.11.2015     EMITA Kool, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus vanemlusprogrammi “Imelised aastad” grupijuhtidele (vene keeles), Tervise arengu instituut, 21 akad.t. 

26.04 ja 28.06.2018     EMITA Kool, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus vanemlusprogrammi “Imelised aastad” grupijuhtidele, Tervise arengu instituut, 14 akad.t. 

23.05.2018     EMITA Kool, Motiveeriva Intervjueerimise sissejuhatav koolitus, MTÜ Diabeedispetsialistid, 6 akad.t.

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo