Miks MI? Esimesest kohtumisest saati oli mul arusaamine, et motiveeriv intervjueerimine on minu praktikas seni kõige kasulikum ja erinevaid olulisi elemente ühendav lähenemine. Olgugi, et esimesel korral võib jääda mulje, et tegu on lihtsa nõustamistehnikaga, peitub selles olulisi nüansse ja enesearendamine annab pidevalt midagi juurde. Kuna töötan peamiselt haridusvaldkonnas, siis on MI mu jaoks piisavalt paindlik, erinevatele sihtgruppidele ja sihtkäitumistele sobilik meetod. 

Haridus ja töö: Lõpetasin 2011 Tartu Ülikoolis bakalaureuseõppe ja 2016 magistriõppe psühholoogia instituudis (Hunt, K. 2016. Ekspressiivses kirjutamises avalduva emotsionaalse sõnavara näitajad veebinõustamise kontekstis). Minu uurimisvaldkond on olnud läbivalt seotud arengupsühholoogiaga ning mul on olnud eriline huvi seoses sõnakasutusega. Olen kuulunud Lahendus.net’i liikmete hulka nii veebinõustajana kui personalijuhina ja koolitajana.
Alates 2013 töötan koolipsühholoogina ja Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi õppeassistendina.
Alates 2017 koolitan Tartu Ülikooli Täiendõppekeskuse kaudu üldhariduskoolide ja erikoolide õpetajaid. 

Kuulumised organisatsioonidesse: EMITA liige,  EMITA juhatuse liige,  Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) 

Pakutavad MI teenused: MI algtaseme koolitused, infopäevad 

Tegutsemisalad: psühholoogia, noored, haridus. 

Keeled, milles töötan: eesti ja inglise keel 

Kontakt: kaisa@emita.ee, +37256206887 

 

MI CV: 

Minu väljaõpe MI-s  

2018    2 päeva. Motiveeriv intervjueerimine gruppides (aprill kuni juuli; I. Karton) 

2017    4 päeva rahvusvaheline (MINT endorsed) treenerikoolitus (september, D. Ernst, I. Karton, I. Koikson) 

2015    4 päeva Classroom Check-Up – Motiveeriva intervjueerimise baasil klassisekkumise koolitus (kevad, T. Jürjen) 

2014    4 päeva MI algtaseme koolitus (sügis, T. Jürjen) 

 

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad: 

2019    Tallinna Ülikooli konverentsi “Alustavate õpetajate mõttetalgud” raames MI töötuba, 4. jaanuar, 6 ak.h. läbiviija

2018    EMITA suvepäevade töötuba: Sihtgrupist lähtuv õppekava (Einike Pilli, EMITA), 2 päeva, osaleja

2018    EMITA suurseminar “Laiahaardelised võimalused praktikas” 19. juuni, Tartu, töötoa “Kinnitused kui oluline MI tehnika” läbiviija 

2018    EMITA kooli harjutusõhtud, kevad, osaleja (kaasamine) ja läbiviija (planeerimine) 

2017    EMITA jõuluseminari õpituba “Kinnitused”, 17. detsember, osaleja 

2017    EMITA konverents „Autonoomia toetamine“, 30. september, Tallinnas, osaleja 

 

Läbiviidud MI koolitused 

2019    Algtaseme koolitus. Sotsiaalkindlustusamet, EMITA kool. Maht: 21 ak.h. Kaastreenerina.

2019    Algtaseme koolitus. SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, EMITA kool. Maht: 21 ak.h. Kaastreenerina.

2018    Algtaseme koolitus. Sotsiaalkindlustusamet, EMITA kool. Maht: 21 ak.h. Kaastreenerina.

2018    Tutvustav infopäev. Prokuratuur, EMITA kool. Maht: 8 ak.h. Kaastreenerina. 

2017    Algtaseme koolitus. Sotsiaalhoolekande sptesialistidele, EMITA kool. Maht 21 ak.h. Abitreenerina. 

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo