Miks MI? 

Motiveerivas intervjueerimises on olemas kõik, mis on vajalik edukaks nõustamiseks ja soovitud muutuste tegemiseks. Olen psühholoog ja võin öelda, et kasutasin motiveeriva intervjueerimise põhimõtteid ja tehnikaid juba enne meetodiga tutvumist. MI-sse süvenemine on andnud selgeid juhiseid kliendi abistamiseks. Kõige olulisemad MI põhimõtted on kliendi austamine, usk tema tahtesse ja võimetesse ning kindlad sammud muutuste tegemisel. Psühholoogina olen enam tegelenud erivajadustega ja sõltuvusprobleemidega patsientidega, aga ka töötutega. Olen täheldanud, et MI annab soovitud tulemusi erinevate sihtrühmadega.

 Haridus ja tööKaitsesin Tartu Ülikoolis 2000.a. bioloogia ja 2010.a. psühholoogia erialal magistrikraadi, Tallinna Ülikoolis kaitsesin 2020.a. terviseteaduste valdkonnas kunstiteraapia magistrikraadi. 2008.a.-2013.a. töötasin Tartu Vanglas psühholoogina, 2013.a.-2018.a. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõuna ja psühholoogina ning Tartu Maarja Tugikeskuses pereterapeudi ja psühholoogina. Koostöös MTÜ-ga Pro Civitas olen läbi viinud isiksusearengukoolitusi erivajadustega inimestele. Alates 2018.a. õpetan motiveerivat intervjueerimist Tartu Ülikooli peremeditsiini ja füsioteraapia õppetoolis. Alates 2019.a. töötan haiglapsühholoogina Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikus. Koolitajana ja terapeudina teen koostööd EMITA-ga, Johannes Mihkelsoni Keskusega, OÜ-ga Luwi ja Reiting jt. 

Kuulumised  organisatsioonidesse Olen  EMITA liige alates 2013.a. ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige alates 2014.a.    

Pakutavad  MI  teenused: MI koolitused ja motivatsiooninõustamised    

Tegutsemisalad: Sotsiaalvaldkond, s.h. tervishoid   

Keeled, milles töötan: eesti ja vene keel   

Kontakt: Kaidi.kybar@gmail.com, tel +372 515 9339. 

 MI  CV:   

2019 Motiveeriva intervjueerimise hindamissüsteemi MITI 4.2 väljaõpe. MITI 4.2 training, Tartu, Eesti (52 tundi; M.Bristow; T. Jürjen). 

2019 MINT Forum Motivational Interviewing Network of Trainers, 23-27 Sept. Tallinn, Eesti. 2018 Motiveeriv intervjueerimine gruppides (16 tundi; I. Karton) 

2017 Motiveeriva Intervjueerimis rahvusvaheline treenerite koolitus. Motivational Interviewing Network of Trainers, Altmõisa, Eesti. (40 tundi; D. Ernst, I. Karton, I. Koikson) 

2015 MI koolitajate koolitus (16 tundi; T. Jürjen, I. Karton) 

2012 MI jätkukoolitus (78 tundi; T. Jürjen, I. Karton) 2012 MI baaskoolitus (24 tundi ; D. Ostrovski, M.Sildala) 

 

Läbiviidud  või  osaletud  EMITA  konverentsid,  seminarid  ja  töötoad: 

2018     EMITA  suveseminar, 7.aug.  Järvamaal,  osaleja   

2018     EMITA  Suurseminar, 19.juunil  Tartus, töötoa “Kuidas toetada MI-ga iseennast” läbiviija   

2018     EMITA  sisekoolitus,  MI  gruppides, 28.apr., 30.aug. Tartus,  osaleja   

2017     EMITA  töötuba  “Kinnitused”,  17.dets. Tartus,  osaleja   

2015     EMITA  töötuba: Berliini  muljed ja kogemused, 12.dets. 2015,  Tartus, osaleja.   

2015     EMITA  konverents: Tõenduspõhine  isikukesksus. 18.juunil  2015,  Tartus, osaleja  

2014     EMITA  konverents: Motivatsioon  arengu  toetajana 28.veebr. 2014,  Saugas  Pärnumaal, osaleja 

 Läbiviidud  MI  koolitused   

2020 Tartu Ülikool, meditsiinivaldkonna arstiteaduse üliõpilastele 48 akad.h; 

2019 MI algtase: EMITA/Rahvatervise akadeemia, toitumisnõustajad 20 akad.h. 

2019 Tartu Ülikool, meditsiinivaldkonna arstiteaduse üliõpilastele 30 akad.h; 

2018 MI-l põhineva ALVAL (alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine) koolitus tervishoiutöötajatele (Tervise Arengu Instituut) 48 akad.h; 

2018 Tartu Ülikool, meditsiinivaldkonna arstiteaduse üliõpilastele 30 akad.h; 2018 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe tasemeõppe tudengitele 12 akad.h; 

2018 MI meeskonnakoolitus SA Tallinna Kiirabi töötajatele (EMITA kool) 

2017 Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe tasemeõppe tudengitele; õe-, ämmaemanda- ja füsioteraapia õppe tudengitele 143 akad.h; 

2017 MI-l põhineva ALVAL (alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine) koolitus tervishoiutöötajatele (Tervise Arengu Instituut) 96 akad.h;

2016     Motiveeriva intervjueerimise algkursus sotsiaalkindlustusameti töötajatele (EMITA Kool). 

2016-2018   MI-l põhineva ALVAL (alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine) koolitus tervishoiutöötajatele (Tervise Arengu Instituut) 

2018     MI meeskonnakoolitus SA Tallinna Kiirabi töötajatele (EMITA kool). 

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo