Miks  MI? 

Motiveerivas intervjueerimises on olemas kõik, mis on vajalik edukaks nõustamiseks ja soovitud muutuste tegemiseks. Olen psühholoog, võib öelda, et kasutasin MI põhimõtteid ja tehnikaid juba enne meetodiga tutvumist. MI-sse süvenemine on andnud selgeid juhiseid kliendi abistamiseks. Kõige olulisemad MI põhimõtted on kliendi austamine, usk tema tahtesse ja võimetesse ning kindlad sammud muutuste tegemisel.  

Psühholoogina olen enam tegelenud erivajadustega ja sõltuvusprobleemidega patsientidega, aga ka töötutega. Olen täheldanud, et MI annab soovitud tulemusi erinevate sihtrühmadega. 

 

Haridus  ja  tööKaitsesin Tartu  Ülikoolis 2000.a. bioloogia ja 2010.a. psühholoogia erialal magistrikraadi, Tallinna Ülikoolis on lõpetamisel terviseteaduste valdkonda kuuluva visuaalkunstiteraapia magistriõpingud.   

2008.a.-2013.a. töötasin Tartu Vanglas psühholoogina, alates 2013.a. Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis psühholoogia õppejõuna ja psühholoogina ning Tartu Maarja Tugikeskuses pereterapeudi ja psühholoogina. Koostöös MTÜ-ga Pro Civitas olen läbi viinud isiksusearengukoolitusi erivajadustega inimestele. 

Alates 2018.a. õpetan motiveerivat intervjueerimist ka Tartu Ülikooli peremeditsiini ja füsioteraapia õppetoolis. 

 

Kuulumised  organisatsioonidesse Olen  EMITA liige alates 2013.a. ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige alates 2014.a.    

Pakutavad  MI  teenused: MI koolitused ja motivatsiooninõustamised    

Tegutsemisalad: Sotsiaalvaldkond, s.h. tervishoid   

Keeled, milles töötan: eesti ja vene keel   

Kontakt: Kaidi.kybar@gmail.com, tel +372 515 9339. 

 

MI  CV:   

Minu  väljaõpe  MI-s 

2012     MI  baaskoolitus 24 tundi   

2012     MI  jätkukoolitus 78  tundi   

2015     MI koolitajate koolitus 16 tundi 

2017     Motiveeriva  Intervjueerimise  rahvusvaheline  treenerite  koolitus  (40  tundi). Motivational Interviewing  Network  of  Trainers,  Altmõisa, Eesti.  

 

Läbiviidud  või  osaletud  EMITA  konverentsid,  seminarid  ja  töötoad: 

2018     EMITA  suveseminar, 7.aug.  Järvamaal,  osaleja   

2018     EMITA  Suurseminar, 19.juunil  Tartus, töötoa “Kuidas toetada MI-ga iseennast” läbiviija   

2018     EMITA  sisekoolitus,  MI  gruppides, 28.apr., 30.aug. Tartus,  osaleja   

2017     EMITA  töötuba  “Kinnitused”,  17.dets. Tartus,  osaleja   

2015     EMITA  töötuba: Berliini  muljed ja kogemused, 12.dets. 2015,  Tartus, osaleja.   

2015     EMITA  konverents: Tõenduspõhine  isikukesksus. 18.juunil  2015,  Tartus, osaleja  

2014     EMITA  konverents: Motivatsioon  arengu  toetajana 28.veebr. 2014,  Saugas  Pärnumaal, osaleja 

 

Läbiviidud  MI  koolitused   

2013-2018 Motiveeriva Intervjueerimise seminarid Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õeõppe III ja ämmaemanda õppe IV kursuse tudengitele, füsioteraapia õppe I kursuse tudengitele ning õe tasemeõppe ja õe erialaõppe tudengitele. 

2016     Motiveeriva intervjueerimise algkursus sotsiaalkindlustusameti töötajatele (EMITA Kool). 

2016-2018   MI-l põhineva ALVAL (alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine) koolitus tervishoiutöötajatele (Tervise Arengu Instituut) 

2018     MI meeskonnakoolitus SA Tallinna Kiirabi töötajatele (EMITA kool). 

© 2023 EMITA - Proudly powered by theme Octo