Miks MI? Mulle meeldib MI, kuna see on arstitöös praktiliselt rakendatav ja toimiv. Olen saanud tunda palju eduelamusi ja näinud selle toimivust. Loomulikult on olnud ka keerulisi olukordi, mis omakorda annavad juurde indu edasi arenemiseks. Täna julgen öelda, et MI on perearstitöös hästi rakendatav ja rõõmuga olen valmis jagama oma kogemust ja oskusi teistele.

Haridus ja töö: Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (2001) ja peremeditsiini residentuuri (2005). Aastal 2010 kaitsesin Tartu Ülikoolis filosoofiadoktori kraadi meditsiinis ja 2016. a lõpetasin üldmeditsiini residentuuri (Yleislääketiede) Soomes Oulu Ülikoolis. Töötanud olen arstina Eestis ja Soomes. Alates 2008. a. töötan Tartu Ülikoolis peremeditsiini õppetoolis ja Ülikooli perearstikeskuses. Õpetan arstitudengeid, peremeditsiini residente, viin läbi täienduskoolitusi perearstidele ja pereõdedele, juhendan ja viin ise läbi teadusuuringuid Eestis ja Soomes. Vabatahtlikuna löön kaasa Lõuna-Eesti Vähiühingu tegevuses. Hetkel olen peremeditsiini dotsent Tartu Ülikoolis ja osalise koormusega perearst Ülikooli perearstikeskuses.

Kuulumised organisatsioonidesse: Olen EMITA, EPS, EURACT, Duodecim liige
Pakutavad MI teenused: MI koolitused
Tegutsemisalad: tervishoid
Keeled, milles töötan: eesti keel
Kontakt: kadri.suija@ut.ee; 5172857

MI CV:
Minu väljaõpe MI-s

2010 MI alkoolitus (treener Michael Peltenburg) 16 tundi
2011 MI alkoholi liigtarvitaja nõustamisel (treener Sven Wahlin) 14 tundi
2011 MI eluviisi nõustamisel (treenerid Judith Carpenter ja Tim Anstiss) 14 tundi
2011 MI jätkukoolitus (treener Michael Peltenburg) 16 tundi
2015 Motiveeriva Intervjueerimise rahvusvaheline treenerite koolitus. Motivational Interviewing Network of Trainers, Berliin 21 tundi

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:

2015 EMITA töötuba: „Berliini muljed ja kogemused I osa“ 12.detsember 2015, Tartus, korraldaja ja esineja.
2013 EMITA konverents „Millised on võimalused kasutada motiveerivat intervjueerimist töös noortega?“ 8.märtsil 2013, Tartus, esineja.
2013 EMITA töötuba: „Krakovi muljed ja kogemused I osa“ 2.novembril 2013, Tartus, osaleja.
2012 EMITA MITI töötuba 7.aprillil 2012 Mäos, osaleja.
2012 EMITA Motiveerivat intervjueerimist tutvustav seminar kõigile huvilistele 2.märtsil 2012, Tallinnas, osaleja.
2011 EMITA töötuba „MI in Health Care“ tõlkimine – terminoloogia määratlemine. Missiooni ja visiooni ning tegevuskava koostamine“ 17.septembril 2011, Türil, osaleja.

Läbiviidud MI koolitused

Koolitajana olen läbi viinud motiveeriva intervjueerimise koolitusi tervishoiutöötajatele alates 2011. aastast. Koolitused on olnud teemadel: Sissejuhatus eluviisi muutusi motiveerivasse intervjueerimisse (1 päevane), Motiveeriv intervjueerimine toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemal (1 päevane), Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja nõustamine (1 päevane) ning Motiveeriva intervjueerimise oskuste arendamine (2 päevane).

Kokku oli 2011. a kuus, 2012. a viis, 2013. a seitse ja 2014.a kümme ja 2015. a. kolm koolituspäeva. Neist kuus olid alkoholi liigtarvitamise varase avastamise ja nõustamise teemal ning ülejäänud eluviisi muutusi motiveeriva nõustamise teemal. Koolituste organiseerijaks oli TAI ning igal koolitusel oli lisaks minule teine kaaskoolitaja.
Lisaks viin läbi koolitusi arstiteaduskonna üliõpilastele ja peremeditsiini residentidele motiveeriva intervjueerimise ja alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise teemal.

Õpetamis- ja koolitamise kogemust üldse on 2007. aastast. Igapäevasel õpetan arstiteaduskonna üliõpilasi, residente, viin läbi täienduskoolitusi perearstidele ja pereõdedele. Olen töötanud 2011. aastast külalisõppejõuna Oulu ülikoolis, kus muuhulgas olen käsitlenud motiveeriva intervjueerimise teemat.

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo