Miks MI? Aus vastus on: minu esimese MI treeneri pärast. Aga loomulikult ka selle pärast, et esimesed põgusad kokkupuuted MI-ga juba enne oma esimest MI-alast väljaõpet tundusid olevat just täpselt see, millest (vangla)psühholoogina oma esimesi samme astudes olin puudust tundud. MI on see link, mis aitab üle raskustest, mis tekivad nõustamise käigus, eriti raskete klientidega. MI aitab koguni neid vältida! MI on see sootsium, mis aitab mõista. MI on see lähenemine, mis aitab endal ‘terveks’ jääda, olles samal ajal maksimaalselt kliendi päralt. Ja mis vahest, et kõige tähtsam: MI aitab kliendil edasi liikuda ja tunda ennast turvaliselt.

Haridus ja töö: Mul on filosoofiadoktori kraad psühholoogia erialal ja olen atesteeritud kliiniline psühholoog ning töötan KVÜÕA sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetoolis psühholoogia dotsendina. MI-ga seonduvalt olen läbi viinud mitmeid lühi-uuringuid ning esitlenud nende tulemusi konverentsidel ICMI I, II ja III ning aastast 2011-2013 juhtisin MITI adapteerimise uurimisgruppi. Võtan osa rahvusvahelise võrgustiku tööst, olen MITI kodeerimise alal teadusliku nõuandegrupi liige (MINT Scientific Advisory Group on MITI coding issues) ja olen osalenud mitmetel MINT Foorumitel ning viinud seal läbi töötubasid ja teinud ettekandeid. Olen töötanud vanglapsühholoogi ja kriminaalhooajana, peale mida hakkasin tööle õppejõu ja koolitajana ning 2011 aastast taas ka praktiseeriva psühholoogina. MI-d hakkasin rakendama vanglapsühholoogina töötades ning olen seda kasutanud nii õppejõu ja juhendajana üliõpilaste motiveerimiseks, kui ka mentorina kaaskolleegide toetamiseks, ja loomulikult klientide nõustamisel.

Lühidalt ja kokkuvõtlikult olulisemast: MI-ga puutusin kokku aastal 2000, aastal 2003 läbisin baaskoolituse ning aastal 2006 treenerikoolituse. 2009. aastal läbisin MINT võrgustiku uute treenerite koolituse ning 2011 aastal MITI manuaali ja 2015 uuenenud MITI manuaali järgi kodeerija koolituse. Alates 2006. aastast olen läbi viinud hulgaliselt nii ühe, kahe, kui ka kolmepäevaseid MI sissejuhatavaid ja algtasemel koolitusi, 2011 aastast edasijõudnute koolitusi ning olnud mitmetele MI rakendajatele ja treeneritele superviisoriks. 2010. aastast alates on mul olnud mitmel korral au koolitada Eestisse juurde uusi MI treenereid ning 2014 aastal aitasin seda teha rahvusvaheliselt MINT TNT-l Atlantas.

Kuulumised organisatsioonidesse: MINT ja EMITA liige (juhatuse liige)

Pakutavad MI teenused: alg-, kesk-, ja kõrgtasemel MI treeningud, uute treenerite treening, MI gruppides ning kodeerimine ja supervisoon.

Tegutsemisalad: psühholoogia, sotsiaaltöö, korrektsioon, tervishoid, haridus.

Keeled, milles töötan: eesti, vene ja inglise keel

Kontakt: inga@emita.ee

 

Minu väljaõpe MI-s (sh läbitud MI-alased treeningud, konverentsid ja foorumid, nende eelsed töötoad):

2017      MINT Forum Motivational Interviewing Network of Trainers, October 5-7, Dublin, Ireland

2016      MINT Forum Motivational Interviewing Network of Trainers, September 29 – 1 October, 2016, Montreal, Canada

2016      Tegevuskava kaardistamine ja MI: kuidas muuta töös sõltuvuskäitumistega tööprotsessi nauditavaks“ (EMITA Koolitus-ja nõustamiskeskus), 21. mai 2016, Tallinn, 6 h. Koolitaja M. Bristow

2015       MINT Forum Motivational Interviewing Network of Trainers, September 29 – 1 October, 2015, Berlin, Germany

2015       MITI 4.2 coding, 19.-20. juuni 2015, Tartu, 16 h. Trainer D. Ernst

2014       MINT Forum Motivational Interviewing Network of Trainers, 9-11 October, 2014, Atlanta, USA

2014      The role of Motivational Interviewing in Sport, Exercise and Physical Activity, 01 March 2014, Pärnumaa, led by J. Breckon

2013       MINT Forum Motivational Interviewing Network of Trainers, 9-12 October, 2013, Krakow, Poland

2013       Motivational Interviewing in Groups (Sheffield Hallam University, UK), 16 h. Trainers K. Ingersoll, J. Porter, C. Wagner

2012       Pre-conference workshop “Conducting MI research” (MINT, Venice, Italy), 7 h, led by W.R Miller and J. McCambridge

2011       Pre-forum workshop “Front door of unknown” (MINT, Seffield, UK), 6 h, led by W.R. Miller and S. Rollnick

2011       Narrative approach and MI (MINT; Sheffield, UK), 6 h, led by M. Golan

2011      MINT Forum Motivational Interviewing Network of Trainers, September 8 – 10, 2011 Sheffield, UK

2011       MI Coding, Feedback and Coaching 28. veebruar – 02. märts 2011, Tallinn, 24 h. Trainer R. Gingerich.

2010       Pre-conference workshop “Learning How to Improve MI Practice using the Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Coding System” (MINT, Stockholm, Sweden), 7 h, led by D. Ernst and T.B. Moyers

2009       Motivational Interviewing Training New Trainers (TNT) (Motivational Interviewing Network of Trainers), 24 treeningtundi. Koolitajad: J. Hecht, J. Breckon

2009      MINT Forum Motivational Interviewing Network of Trainers, June 4 – 6,. 2009 Sitges, Hispaania

2008       Pre-conference workshop “Optimizing helpfulness – advancing practitioner competence in Motivational Interviewing (MINT, Interlaken, Sweitzerland), 7 h

2006       Training of Train-the-trainers Motivational Interviewing (Eesti/Hollandi Justiitministeerium), 21 treeningtundi, sh videotreening ning 90 individuaalse superviseeritud praktika tundi. Koolitajad: Speelman, H. Bertens, M. Luiken

2003       Foundations of Forensic Motivational Interviewing, treenerikoolitus (Justiitsministeerium, Ignition, Inglismaa), 48 treeningtundi, sh videotreening ja superviseeritud kodutöö. Koolitajad: M. Farrall, R. Emlyn-Jones

 

Läbi viidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:

2018      EMITA suveseminar: “Sihtgrupist lähtuv õppekava” (Einike Pilli), EMITA õppekava ja tegevuskava arendamine. 7.-8. augustil 2018, Järvamaal, korraldaja.

2018      EMITA suurseminar: „Laiahaardelised võimalused praktikas“ 19. juunil 2018 Tartus, osaleja.

2017      EMITA jõuluseminar-töötuba “Kinnitused”, 17. detsember Tartus, osaleja.

2017      EMITA konverents: „Autonoomia austamine“ 30. septembril 2017 Tallinnas, korraldaja

2017      EMITA suveseminar: “Meeste vaimne tervis” (Daniel Soomer ja Umberto Dorus Geerts). “Ärgas toitumine” (Helena Väljaste). 28.-29. juunil 2017, Pärnumaal.

2016      EMITA töötuba “Montreali muljed ja kogemused I“ 1. novembril 2016, Tartus, läbiviija.

2016      EMITA töötuba “Montreali muljed ja kogemused II“ 9. detsembril 2016, Tartus, läbiviija.

2016      EMITA suveseminar: MITI 4 terminoloogia määratlemine, EMITA Kooli kokkulepped ning meetodi: „protsessi märkmete“ kasutamise võimalused. 12.-13. augustil 2016, Põlvamaal.

2016       EMITA konverents: „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“ 20. mail 2016, Tallinnas, peakorraldaja.

2015       EMITA konverents: „Tõenduspõhine isikukesksus“ 18.juunil 2015, Tartus, peakorraldaja.

2014       EMITA konverents: „Motivatsioon arengu toetajana“ 28.veebruaril 2014, Saugas Pärnumaal, peakorraldaja.

2014       EMITA töötuba: „Krakovi muljed ja kogemused II osa“ 4.jaanuaril 2014, Tallinnas, osaleja.

2013       EMITA töötuba: „Krakovi muljed ja kogemused I osa“ 2.novembril 2013, Tartus, osaleja.

2013       EMITA konverents „Millised on võimalused kasutada motiveerivat intervjueerimist töös noortega?“ 8.märtsil 2013, Tartus, peakorraldaja.

2013       EMITA õppekava töötuba 2.veebruaril 2013, Tartus, läbiviija.

2012       EMITA arengukava töötuba 29.septembril 2012, Mäos, läbiviija.

2012       EMITA MITI töötuba 7.aprillil 2912 Mäos, läbiviija.

2012       EMITA Motiveerivat intervjueerimist tutvustav seminar kõigile huvilistele 2.märtsil 2012, Tallinnas, peakorraldaja.

2012       EMITA eetika töötuba 27. jaanuaril 2012, Tartus, läbiviija.

2011       EMITA töötuba „Sheffield’i MINT Forum’i kogemuse jagamine“ 26. novembril 2011, Tallinnas, läbiviija.

2011       EMITA töötuba „MI in Health Care“ tõlkimine – terminoloogia määratlemine. Missiooni ja visiooni ning tegevuskava koostamine“ 17.septembril 2011, Türil, läbiviija.

 

MI-alased ettekanded konverentsidel ja foorumitel:

Inga Karton, Ly Kasvandik ettekanne „Kuidas Imelised aastad programm lapsevanematele motiveerivamaks sai“ EMITA konverents: „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“ 20. mail 2016, Tallinn.

Inga Karton ettekanne „Motiveeriva intervjueerimise rakendusvõimalused Kaitseväes“, Sõja- ja katastroofimeditsiini konverents 03.–04. detsember, 2015, Tartu.

Inga Karton*, Tõnu Jürjen ettekanne „Motivational interviewing as one way to train and supervise counselling skills in mental health” on The 3rd European Conference on Mental Health on 10.-12. September 2014, Tallinn, Estonia.

Inga Karton*, Anneli Rätsep, Iga Jaraczewska*, Magda Polec, Georgi Vasilev*, Alexander Kantchelov* plenaarettekanne „MI in Eastern and Central Europe“ 2013 MINT Forum, on 9-12 October, Krakow, Poland.

Iga Jaraczewska, Inga Karton töötuba “Sharing MI skills – Methods of and probles with disseminating MI“ rahvusvahelisel konverentsil Third International Conference on Motivational Interviewing (ICMI 2012), on 18-20 June 2012, Venice, Italy.

Inga Karton*, Tõnu Jürjen posterettekanne „Influence of familiarity on the MITI assessment“ rahvusvahelisel konverentsil Third International Conference on Motivational Interviewing (ICMI 2012), on 18-20 June 2012, Venice, Italy.

Inga Karton, Tõnu Jürjen, Ulvi Uulimaa-Margus töötuba „Ways of supporting our colleagues to support their students and improve our trainings“ on MINT Forum, September 8 – 10, 2011 Sheffield, UK.

Inga Karton*, Sigrid Jalasto, ettekanne „Motivational Interviewing and the Personality of Motivators in the Estonian Correctional System“ rahvusvahelisel konverentsil Second International Conference on Motivational Interviewing (ICMI 2), on 7 – 9 June 2010, Stockholm, Sweden.

Inga Karton, posterettekanne „Motivational Interviewing in Estonia“ Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni 20. aastapäeva rahvusvahelisel konverentsil 7.- 8. mai 2010, Tartus.

Inga Uueküla ettekanne „MI in Estionian correctional system: prison and probation“ rahvusvahelisel konverentsil First International Conference on Motivational Interviewing (ICMI), on 9 – 11 June 2008 Interlaken, Switzerland

 

MI-alased publikatsioonid ja juhendatud üliõpilastööd:

Rivo Zirk, magistrikraad, 2018, (juh) Inga Karton; Marge Sillaste, Suhtluspõhise sekkumise mõju norme eiravale käitumisele, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.

Tõnu Jürjen, magistrikraad. Inga Karton ja Aire Raidvee (juh). Motiveeriva intervjueerimise hindamissüsteemi 3.1.1 eestindamine. Kaitstud (2013) Tartu Ülikool.

Uulimaa-Margus, Ulvi; Karton, Inga (2011). Motiveeriv intervjueerimine ärgitab elu muutma. Sotsiaaltöö, 5, 50 – 54.

Tropp, Kristiina; Jakobson, Aangela; Haamer, Naatan; Karton, Inga; Neare, Viivi; & Kadajas, Tiiu (2010). Nõustamine ja konsulteerimine laste arengu toetamisel. Nõustamise ja konsulteerimise eripärad. Grupinõustamine. Nõustamine erinevates õppenõustamise valdkondades. Nõustamise alused. Abimaterjal õppenõustamiskeskustele. (7 – 62). Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Artikkel

Tõnu Jürjen (2013). Motiveeriva intervjueerimise hindamissüsteemi 3.1.1 eestindamine, Tartu Ülikool. Magistritöö, (juh) Aire Raidvee, Inga Karton.

Jalasto, Sigrid (2010). Motiveeriva intervjueerimise olemus ja läbiviijate isiksus Eesti vanglate näitel. Publitseerimata lõputöö. Sisekaitseakadeemia Justiitskolledž. Lõputöö, (juh) Inga Karton.

 

Läbiviidud MI koolitused (viimased 3 aastat)

2018      Motiveeriv intervjueerimine gruppides, EMITA sisekoolitus. Maht 16 ak.h.

2018      Motiveeriv intervjueerimine vanemlusprogrammi grupijuhtidele: algtase: EMITA/TAI. Kogumaht 56 ak.h.

2018      Motiveeriv intervjueerimine: sissejuhatav koostööseminar ja motiveerivad meeskonnad. EMITA Kool/Tallinna Kiirabi. Kogumaht 14 ak.h.

2018      Motiveeriv intervjueerimine: kesktase: EMITA Kool, avatud koolitus algtaseme läbinutele. Maht 39 ak.h.

2018      Motiveeriv intervjueerimine: sissejuhatus Sclerosis Multiplextubakas õdedele: EMITA Kool/Eesti SM’i tugiliit. Maht 6 ak.h.

2017      Motiveeriv intervjueerimine: kesktase: EMITA/Justiitsministeerium. Sihtrühm: kriminaalkorras karistatud isikutega tegelevad ametnikud. Maht 39 ak.h.

2016-17 MI sissejuhatus ja algtase: EMITA/Töötukassa. Sihtrühm: karjäärinõustajad. Kogumaht 130 ak.h.

2016      MI sissejuhatus ja algtase: EMITA/Tartu Ülikool/Convictus. Sihtrühm: Convictuse töötajad ja kahjude vähendamise uuringu sekkujad. Kogumaht 33 ak.h.

2016      Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele: EMITA/Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Maht 26 ak.h.

2015-16 Motiveeriv intervjueerimine vanemlusprogrammi grupijuhtidele: algtase: EMITA/Sotsiaalministeerium. Kogumaht 56 ak.h.

2015-16 MI algtase: TULUKE – Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis: Tartu Linnavalitsus/EMITA. Sihtrühm: riskilaste ja –noortega tegelevad õpetajad ja spetsialistid. Kogumaht 28 ak.h.

 

 

Muu MI-ga seotud arendustegevus:

2009-2010           osalemine Justiitsministeeriumi töögrupis ja „MI tegevuskava aastateks 2010-2012“ välja töötamises

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo