Miks MI? Leian, et MI aitab inimesega kontakti saada ja nö raskete klientidega paremini toime tulla. Me kõik puutume elus kokku muutustega, kuid selleni jõudmine ja otsuse langetamine muutuse kasuks võtab igal inimesel erinevalt aega. Muutusele suunamiseks on minu üheks tööriistaks MIs edasiviivad ja muutuse peale mõtlemist või muutust ennast esilekutsuvad küsimused. MI on kui koos kliendiga olemine, et leida tema jaoks sobiv aeg, võimalused ja vajadus muutuse elluviimiseks. Sellele kõigele aitab kaasa MI vaimsus – kliendi aktsepteerimine ja autonoomia väljendamine, empaatiline suhtumine ning usk enda klienti – et muutus on võimalik!

Haridus ja töö: olen omandanud magistrikraadi psühholoogias Tartu Ülikoolis 2014. aastal. Käesolevalt töötan kliinilise psühholoogina Tartus Ambromed Kliinikus ja MTÜ ProVida Nõustamis-ja Rehabilitatsioonikeskuses, spetsialiseerunud olen psüühikahäiretega täiskasvanute teraapiale, enda töös põhinen motiveeriva intervjuuerimise ning kognitiiv-käitumisteraapia põhimõtetele. MI praktiseerimist alustasin 2008 a. töötades vanglas psühholoogina. Aastast 2013 olen teinud erinevatele sihtgruppidele MI baaskoolitusi. Treenerite koolituse EMITAs läbisin 2013. aastal.

Kuulumised organisatsioonidesse: Olen EMITA liige, MTÜ Öökull Koolitus-ja nõustamiskeskuse liige. Kuulun ka Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsiooni ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingusse.

Pakutavad MI teenused: MI koolitused ning motivatsiooninõustamised.
Tegutsemisalad: psühholoogia, noorsootöö, pedagoogika, korrektsioon, õiguskaitse, tervishoid
Keeled, milles töötan: eesti ja inglise keel
Kontakt: imbisuun@gmail.com;

MI CV:
Minu väljaõpe MI-s

2015 EMITA konverents: „Tõenduspõhine isikukesksus“. 18.juunil 2015, Tartus.
2013 EMITA 3 päeva Motiveeriv intervjueerimine: treenerikoolitus (aprill kuni juuli; I. Karton, T. Jürjen)
2013 EMITA konverents „Millised on võimalused kasutada motiveerivat intervjueerimist töös noortega?“ 8.märtsil 2013, Tartus.
2008 Sisekaitseakadeemia, Motiveeriv Intervjueerimine (20 akad.t).
Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:
2015 EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“, 18.juuni 2015, Tartus, osaleja.
Läbiviidud MI koolitused
14.05.13 ja 10.06.13. EMITA, Motiveeriva Intervjueerimise koolitus (Ambla valla lastega töötavad spetsialistid,13.05.13, 24 akad.t)
15.10-16.10.2013 Koolitus-ja nõustamiskeskus TEAN, Motiveeriv Intervjueerimine jätkukoolitus, videotreening (noorsoopolitseiametnikud, Tartu linn, PPA, 16 akad.t.)
17.08-18.08.2015 ja 14.09.2016 EMITA, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus EANK projektis „Murdepunkt” osalejatele, 21 akad.t.
13.04-14.04 ja 27.05.2016 EMITA, Motiveeriva Intervjueerimise algtasemekoolitus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, 21 akad.t

© 2022 EMITA - Proudly powered by theme Octo