Miks MI? MI-s on võrratult palju olulisi elemente, mis on hädavajalikud heaks ja sujuvaks suhtlemiseks. Leian, et MI rikastab oluliselt iga nõustava töö tegija tööriistakohvrit, olenemata sellest, kas ta kasutab sealsest rikkalikust varamust vaid mõnda nippi või rakendab MI-d süsteemselt ja läbivalt. Ise kasutan MI alaseid oskuseid igal koolitusel ja individuaalsel teraapiasessioonil, sest MI hõng on selline, mis on imbunud minu elukanga kiududesse.  

Haridus ja töö: omandasin psühholoogia magistrikraadi (cum laude 2011) Tallinna Ülikoolis spetsialiseerumisega nõustamisele. Olen täiendkoolitanud end erinevate psühhoteraapiate ja nõustamistehnikate alal, ühtlasi toetavad minu arengut praktilised õpetused teadvelolekust, enesesõbralikkusest, Teadliku Muutuse Kunstist (TMK) ja krija jooga traditsioonist. Tegutsen  psühholoogi, konsultandi ja koolitajana “Meelerahu” kaubamärgi alt. Aastate jooksul olen koolitanud nii õpetajaid, ettevõtjaid kui avaliku teenistuse töötajaid.  Olen ka 8-nädalase Vaikuseminutite teadveloleku kursuse looja, mille soovitusindeks on 9,6. 

Kuuluvus organisatsioonidesse: EMITA (asutajaliige), MTÜ Vaikuseminutid (asutajaliige)  

Pakutavad MI teenused: MI koolitused (sissejuhatus, algtase, kesktase, MI gruppides, tellimustööna valmivad koolitused), isiklik motivatsiooninõustamine ja motivatsioonigrupid  

Tegutsemisalad: psühholoogia, nõustamine, noored, haridus, vaimne ja füüsiline tervis, teadveloleku ja MI kombineerimine (nt ärgas toitumine ja elustiil)  

Keeled, milles töötan: eesti ja inglise keel  

Kontakt: helena@meelerahu.ee; +372 524 6699 

 

MI CV: 

Minu väljaõpe MI-s  

2017 4 päeva Uute motiveeriva intervjueerimise treenerite koolitus TNT (D. Ernst, I. Karton & I. Koikson)
2015 2 päeva MITI-4 (juuni, D. Ernst)
2013 3 päeva Motiveeriv intervjueerimine: treenerikoolitus (aprill kuni juuli; I. Karton & T. Jürjen)
2013 2 päeva Motivational Interviewing in Groups: A practitioner workshop (juuni; K. Ingersoll, J. Porter & C. Wagner)
2011 2 päeva MI edasijõudnute kursus (oktoober; I. Karton)
2011 3 päeva MI Coding, Feedback and Coaching (märts; R. Gingerich)
2011 2 päeva MI- baaskoolitus (jaanuar; I. Karton) 

 

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad: 

2016 EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, 20. mai 2016, Tallinnas, ettekande “MI ja Vaikuseminutid“ läbiviija 

2015 EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“, 18. juuni 2015, Tartus, osaleja 

2014 EMITA konverents „Motivatsioon arengu toetajana“ 28. veebruaril 2014, Saugas Pärnumaal, töötoa “Motiveeriv Intervjueerimine muutuste ja arengu toetajana organisatsioonis”  läbiviija 

2014 EMITA töötuba „Krakovi muljed ja kogemused II osa“ 4. jaanuaril 2014, Tallinnas, osaleja 

2013 EMITA konverents „Millised on võimalused kasutada motiveerivat intervjueerimist töös noortega?“ 8. märtsil 2013, Tartus, töötoa “Kuidas rakendada MI-d gruppides” läbiviija 

2012 EMITA Motiveerivat intervjueerimist tutvustav seminar kõigile huvilistele 2. märtsil 2012, Tallinnas, töötoa “Käitumist ja eluviisi muutev nõustamine” läbiviija 

2011 EMITA töötuba „Sheffield’i MINT Forum’i kogemuse jagamine“ 26. novembril 2011, Tallinnas, osaleja 

2011 EMITA töötuba „MI in Health Care“ tõlkimine – terminoloogia määratlemine. Missiooni ja visiooni ning tegevuskava koostamine“ 17. septembril 2011, Türil, osaleja 

 

Läbiviidud MI koolitused 

2017 MI algtase: avatud koolitus. Sihtrühm: psühholoogid, nõustajad jm. Maht 26 ak.h.
2017 MI sissejuhatus: Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium. Sihtrühm: õpetajad. Maht 8 ak.h.
2016 MI telefoninõustamises: Ida-Tallinna Keskhaigla. Sihtrühm: klienditeenindajad, arstid, pereõed. Maht 4 ak.h.
2015-2016 MI-l baseeruvad supervisioonid: „Murdepunkt“. Sihtrühm: riskilaste ja –noortega töötavad spetsialistid. Maht 21 ak.h.
2015 MI-l baseeruvad käsiraamatu koolitused: „Murdepunkt“. Sihtrühm: riskilaste ja –noortega töötavad spetsialistid. Maht 48 ak.h.
2015 MI gruppides: „Murdepunkt“. Sihtrühm: riskilaste ja –noortega töötavad spetsialistid. Maht 78 ak.h.
2015 MI algtase: „Murdepunkt“. Sihtrühm: riskilaste ja –noortega töötavad spetsialistid. Maht 52 ak.h.
2015 MI algtase: „TULUKE“ – Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis. Sihtrühm riskilaste ja –noortega tegelevad õpetajad ja spetsialistid. Kogumaht: 78 ak.h.
2015 Videoloengud “MI kodukülastuses”: Päästeamet. Sihtrühm: päästeametnikud, kodukülastajad. Maht 14 ak.h.
2015 MI algtase: Karjäärinõustajate Ühing. Sihtrühm: karjäärinõustajad. Maht 26 ak.h.
2014 MI kesktase: Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus. Sihtrühm: psühholoogid, logopeedid, noorsootöötajad. Maht 78 ak.h.
2014 MI algtase: Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus. Sihtrühm: psühholoogid, logopeedid, noorsootöötajad. Maht 52 ak.h.
2014 Motiveeriv nõustamine kodukülastuses – koolitajate koolitus: Päästeamet. Sihtgrupp: päästjad, ennetajad ja komandode pealikud. Kogumaht 16 ak.h.
2014 MI telefoninõustamises: Ida-Tallinna Keskhaigla. Sihtrühm: klienditeenindajad, arstid, pereõed. Maht 4 ak.h.
2013 MI sissejuhatus: Lundbeck Eesti AS. Sihtrühm: Tartu Ülikooli psühhiaatria residendid. Maht 7 ak.h. 

 

Muu MI-ga seotud tegevus 

 2013-2015 olen osalenud erinevates koolitusprojektides kodeerija ja superviseerijana. Nt Tervise Arengu Instituudi esmatasandi meditsiinitöötajate ja perearsti residentide koolitustel; Murdepunkti riskilaste ja –noortega tegelevate spetsialistide koolitustel ning Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse alg- ja kesktaseme koolitusel. 

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo