Hele Riit

Miks MI? Töötades teismelistega ja kokkupuutudes esmakordselt MI-ga avastasin, et mõistan noori ja noortel on minuga lihtne suhelda. See kõik on tänu MI vaimsusele, tehnikatele ja MI põhiprotsesside juhtimisele. Lihtne on toetada olukorra muutust kui kasutad MI-d. Olen MI-st vaimustatud ja tahan seda tõenduspõhist meetodit jagada noortega töötavatega inimestega.

Haridus ja töö: Olen omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi, olen sotsiaalteaduste magister (2015). Bakalaureusekraadi omandasin Tallinna Pedagoogikaülikoolis (1992), kehalise kasvatuse õpetaja. Juba Tallinna Pedagoogikaülikoolis õppimise ajal töötasin liikumisõpetajana. Õpetasin liikumispuudega lapsi ujuma. Alates 1992 olen töötanud teismelistega lastekodus, päevakeskuses, koolis ja noortekeskuses. 2004 aastal asusin tööle noortekeskuse juhina, et koos meeskonnaga töötada välja uusi programme toetamaks tugevajavaid noori. MI on minu igapäevane tööriist töötades noortega ja toetades noortega töötavaid inimesi. Olles noortekoolitaja Sihtasutuses Archimedes Noorteagentuur töötasime meeskonnaga välja probleemsetele klassidele suunatud sekkumisprogrammi „Hooliv klass“, mis on üles ehitatud MI vaimsusele, suhtlemisstiilile ja MI põhiprotsessidele. Töötan selle programmi mentorina. Alates 2017. aasta sügisest olen MI treener.

Kuulumised organisatsioonidesse: Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioon (EMITA); Eesti Noorsootöötajate Kogu; Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

Pakutavad MI teenused: MI algtaseme koolitused, motivatsiooninõustamised, coaching

Tegutsemisalad: sotsiaalsete oskuste õpe, haridus-, sotsiaal- ja noorsootöövaldkonna töötajate nõustamine, coaching, noortekoolitused

Keeled, milles töötan: eesti keel

Kontakt: hele.emitakool@gmail.com; 56699419

MI CV:

Minu väljaõpe MI-s

2018    2 päeva EMITA suvepäevade töötuba: Sihtgrupist lähtuv õppekava (Einike Pilli, EMITA)

2017    4 päeva Rahvusvaheline uute motiveeriva intervjueerimise treenerite koolitus (Denise Ernst, Inga Karton, Irja Koikson)

2017    1 päev EMITA konverents ’Autonoomia austamine’ (EMITA juhatus)

2016    3 päeva Motiveeriv intervjueerimine: kesktase (Anneli Rätsep, Maret Sildala, Irja Koikson)

2014    4 päeva Motiveeriv intervjueerimine edasijõudnutele (Hariduse Tugiteenuste Keskus/ Tõnu Jürjen, Helena Väljaste)

2012    2 päeva Motiveeriva intervjueerimise sissejuhatav koolitus (Inga Karton, Tõnu Jürjen)

Läbiviidud MI koolitused

2018    Töötuba: Kuidas tulla toime kliendi vastupanuga? EMITA Suurseminaril „Laia- haardelised võimalused praktikas”; sihtrühm: haridus- ja klienditöötajad; kaastreener Anne Õuemaa; maht 3,33 ak.h.

2018    MI algtaseme koolitus, MTÜ Lootuse küla töötajatel; kaastreener Tõnu Jürjen; maht 26 ak.h.

2018    MI algtaseme koolitus; korraldaja: Tartu linnavalitsuse noorsooteenistus; si- htrühm: noortevaldkonna töötajad;, huviringide juhendajad; kaastreener Siim Värv; maht 26 ak.h.

2018    Motiveeriv intervjueerimine: sissejuhatus; korraldaja: SA Archimedes Noorteagentuur; sihtrühm: programmi Hooliv klass noortekoolitajad; kaas- treener Siim Värv; Maht 14 ak.h.

2018    Motiveeriv intervjueerimine: tutvustus; korraldaja: SA Archimedes Noorteagentuur; sihtrühm: programmi Hooliv klass tugimeeskonnad; Maht 7 ak.h.

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo