Elina Malleus

Miks MI? Motiveeriv intervjueerimine on minu jaoks meetod, mis üheltpoolt on piisavalt lihtsatest osaoskustest koosnev, kuid samas alati uusi väljakutseid pakkuv. Motiveerivat Intervjuuerimist praktiseerides saab kogeda, kui suur vahe on sõnade erineval moel ritta seadmisel ning see hoiab piisavat hasarti, et soovida end koguaeg edasi täiendada. Tundub, et MI-st ei tüdine kunagi.  

Haridus ja töö: Oman psühholoogia eriala magistrikraadi (2011) ning hetkel täiendan end ka hariduspsühholoogia valdkonnas doktoriõppes Tallinna Ülikoolis. Töötan  Tallinna Polütehnikumis fotograafia kutseõpetajana ning Tallinna Ülikoolis koolitan õpetajaks õppijaid suhtlemisoskuste teemal. Lisaks panustan hariduse valdkonda ka teadurina uurides ning püüdes luua efektiivseid vahendeid õppijate ettevõtlikkuspädevuse arendamiseks EETA meetme raames.  

Kuulumised organisatsioonidesse: EMITA asutajaliige  

Pakutavad MI teenused: MI koolitused, kodeerimine, supervisioon 

Tegutsemisalad: psühholoogia, haridus, noored 

Keeled, milles töötan: eesti ja inglise keel 

Kontakt: elina.malleus@gmail.com; 55655630 

MI CV: 

Minu väljaõpe MI-s  

2018    2 päeva. Motiveeriv intervjueerimine gruppides (aprill kuni juuli; I. Karton) 

2017    4 päeva. Motivational Interviewing Training New Trainers (sept; D. Ernst, I. Karton, I. Koikson) 

2016    1 päev. Agenda mapping and MI (mai; M. Bristow) 

2015    2 päeva MITI-4 (juuni, D. Ernst) 

2014    1 päev The role of Motivational Interviewing in Sport, Exercise and Physical Activity (veebr, J. Breckon) 

2013    3 päeva Motiveeriv intervjueerimine: treenerikoolitus (aprill kuni juuli; I. Karton, T. Jürjen) 

2011    2 päeva  MI edasijõudnute kursus  (oktoober; I. Karton). 

2011    3 päeva MI Coding, Feedback and Coaching (märts; R. Gingerich) 

2011    2 päeva MI- baaskoolitus (jaanuar; I. Karton)  

 

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad: 

2017    EMITA konverents „Autonoomia austamine“ 30. septembril 2017, Tallinnas, osaleja. 

2016    EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, 20.mai 2016, Tallinnas, korraldaja ning töötoa: „Motiveerivad vestlused“ läbiviija. 

2015    EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“, 18.juuni 2015, Tartus, korraldaja ning töötoa:“ MITI I: „Motiveeriva intervjueerimise kodeerimise süsteem: MITI 3-st MITI 4-ni“ läbiviija. 

2014    EMITA konverents „Motivatsioon arengu toetajana“ 28.veebruaril 2014, Saugas Pärnumaal.  

 

 

Läbiviidud MI koolitused 

2018    Motiveeriv intervjueerimine meeskondadele. Sihtrühm Tallinna Kiirabi töötajad. Maht 7 ak.h. 

2018    Motiveeriv intervjueerimine. Sihtrühm vähelõimunutega tegelevad spetsialistid. 3 gruppi. Maht kokku 42 ak.h. 

2016 – 2017 Motiveeriv intervjueerimine: algtase. Sihtrühm Töötukassa karjäärinõustajad. Maht 26 ak.h. 

2016    Seminar: motiveerivad vestlused. Sihtrühm Kehtna valla õpetajad. Maht 4ak.h. 

2016    Motiveeriv intervjueerimine: sissejuhatus. Avatud koolitus, EMITA Kool. Maht 7 ak.h. 

2016    Seminar: motiveerivad vestlused: Kiili gümnaasium. Sihtrühm Kiili Gümnaasiumi õpetajad. Maht 4 ak.h. 

2016    MI algtase: INNOVE. Sihtrühm: karjäärinõustajad. Maht 16 ak.h. 

2015-2016 MI algtase: „TULUKE“ – Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis. Sihtrühm riskilaste ja –noortega tegelevad õpetajad ja spetsialistid. Kogumaht: 56 ak.h. 

2014-2016 MI tutvustavad seminarid: Ida-Tallinna Keskhaigla (ITKH). Sihgrupp: telefoniteenindajad ja pereõed; maht 6 x 4 ak.h. 

2013   MI algtase: Lääne Maavalitsus; Sihtrühm: kriminaalhooldajad, noorsootöötajad; alaealiste riskilaste ja –noortega tegelevad õpetajad ja spetsialistid. Kogumaht: 24 ak.h. 

2014-2018 olen andnud erinevaid suhtlemise ning motivatsiooniteemalisi loenguid Tallinna Ülikoolis, mille praktiliste harjutuste tegemisel rakendan paljusid MI põhimõtteid ning 4 akad.h ulatuses tutvustan igas loengutsüklis ka MI kui meetodi olemust. 

2013-2018 olen osalenud ka  erinevates projektides kodeerija ja superviseerijana. Nt Tervise Arengu Instituudi esmatasandai meditsiinitöötajate ja perearsti residentide koolitustel; Murdepunkti riskilaste ja –noortega tegelevate spetsialisteide koolitustel ning Justiitsministeeriumi kesktaseme korrektsioonitöötajate koolitustel.