Miks MI? Motiveeriv intervjueerimine on minu jaoks meetod, mis üheltpoolt on piisavalt lihtsatest osaoskustest koosnev, kuid samas alati uusi väljakutseid pakkuv. Motiveerivat Intervjuuerimist praktiseerides saab kogeda, kui suur vahe on sõnade erineval moel ritta seadmisel ning see hoiab piisavat hasarti, et soovida end koguaeg edasi täiendada. Tundub, et MI-st ei tüdine kunagi.  

Haridus ja töö: Oman psühholoogia doktorikraadi (2019) spetsialiseerumisega hariduspsühholoogiale. Tallinna Ülikoolis koolitan õpetajaks õppijaid sotsiaal-emotsionaalsete oskuste teemal ning töötan haridusuuringute vallas teadurina. Minu huvivaldkonnaks on teadmiste areng, motivatsiooni kujunemise toetamine ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste areng.  Lisaks hoian enda vaimu värske Tallinna Polütehnikumis fotograafia eriala kutseõpetajana.  

Kuulumised organisatsioonidesse: EMITA asutajaliige, MINT liige  

Pakutavad MI teenused: MI koolitused, kodeerimine, supervisioon 

Tegutsemisalad: psühholoogia, haridus, noored 

Keeled, milles töötan: eesti ja inglise keel 

Kontakt: elina.malleus@gmail.com; 55655630 

MI CV: 

Minu väljaõpe MI-s  

2019     1 päev. “Lightening The Cognitive Load: MI and Cognitive Impairment”. (sept Carolyn Lemsky)

2018    2 päeva. Motiveeriv intervjueerimine gruppides (aprill kuni juuli; I. Karton) 

2017    4 päeva. Motivational Interviewing Training New Trainers (sept; D. Ernst, I. Karton, I. Koikson) 

2016    1 päev. Agenda mapping and MI (mai; M. Bristow) 

2015    2 päeva MITI-4 (juuni, D. Ernst) 

2014    1 päev The role of Motivational Interviewing in Sport, Exercise and Physical Activity (veebr, J. Breckon) 

2013    3 päeva Motiveeriv intervjueerimine: treenerikoolitus (aprill kuni juuli; I. Karton, T. Jürjen) 

2011    2 päeva  MI edasijõudnute kursus  (oktoober; I. Karton). 

2011    3 päeva MI Coding, Feedback and Coaching (märts; R. Gingerich) 

2011    2 päeva MI- baaskoolitus (jaanuar; I. Karton)  

 

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad: 

2019   MINT Forum.  26-28 septembril Tallinnas, osaleja ja töötoa läbiviija (töötoa pealkiri „The psychology of learning and MI“).

2019    Emita töötuba “ Its more than a game: The potential and limitations for MI in elite sport” Jeff Breckon ja Sebastian Kaplan 24 septembril, Tallinnas, osaleja.

2019   Emita konverents “Motiveeriva intervjueerimise areng Eestis ja maailmas” 23 septembril, Tallinnas, osaleja.

2019   Emita töötuba “ Motivational Interviewing in Schools: Helping Adolescents Grow and Change”  18 septembril, Tallinnas, läbiviija.

2017    EMITA konverents „Autonoomia austamine“ 30. septembril 2017, Tallinnas, osaleja. 

2016    EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, 20.mai 2016, Tallinnas, korraldaja ning töötoa: „Motiveerivad vestlused“ läbiviija. 

2015    EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“, 18.juuni 2015, Tartus, korraldaja ning töötoa:“ MITI I: „Motiveeriva intervjueerimise kodeerimise süsteem: MITI 3-st MITI 4-ni“ läbiviija. 

2014    EMITA konverents „Motivatsioon arengu toetajana“ 28.veebruaril 2014, Saugas Pärnumaal.  

Läbiviidud MI koolitused 

2021      Motiveeriv intervjueerimine: baastase. Sihtrühm psühholoogid ja psühhiaatrid. 26 ak.h.

2020      Motiveeriv intervjueerimine: algtase. Sihtrühm õppenõustajad ja koolitajad. Maht 26 ak.h.

2020      Motiveeriva intervjueerimise (MI) kasutamine õppetöös. Sihtgrupp: haridusasutuse töötajad 1 grupp. Maht 16 ak.h

2019-2020  Motiveeriv intervjueerimine. Sihtrühm vähelõimunutega tegelevad spetsialistid. 2 gruppi. Maht kokku 42 ak.h.

2019     MI harjutusõhtud Tallinnas. Sihtrühm MI algtaseme läbinud MI huvilised. Maht 10 ak.h.

2019     MI Algtase. Sihtrühm PERHi rehabilitatsiooniteenuseid pakkuvad spetsialistid. Maht 28 ak.h.

2018    Motiveeriv intervjueerimine meeskondadele. Sihtrühm Tallinna Kiirabi töötajad. Maht 7 ak.h. 

2018    Motiveeriv intervjueerimine. Sihtrühm vähelõimunutega tegelevad spetsialistid. 3 gruppi. Maht kokku 42 ak.h. 

2016 – 2017 Motiveeriv intervjueerimine: algtase. Sihtrühm Töötukassa karjäärinõustajad. Maht 26 ak.h. 

2016    Seminar: motiveerivad vestlused. Sihtrühm Kehtna valla õpetajad. Maht 4ak.h. 

2016    Motiveeriv intervjueerimine: sissejuhatus. Avatud koolitus, EMITA Kool. Maht 7 ak.h. 

2016    Seminar: motiveerivad vestlused: Kiili gümnaasium. Sihtrühm Kiili Gümnaasiumi õpetajad. Maht 4 ak.h. 

2016    MI algtase: INNOVE. Sihtrühm: karjäärinõustajad. Maht 16 ak.h. 

2015-2016 MI algtase: „TULUKE“ – Tõenduspõhine uus lähenemine – uus koolikultuur Eestis. Sihtrühm riskilaste ja –noortega tegelevad õpetajad ja spetsialistid. Kogumaht: 56 ak.h. 

2014-2016 MI tutvustavad seminarid: Ida-Tallinna Keskhaigla (ITKH). Sihgrupp: telefoniteenindajad ja pereõed; maht 6 x 4 ak.h. 

2013   MI algtase: Lääne Maavalitsus; Sihtrühm: kriminaalhooldajad, noorsootöötajad; alaealiste riskilaste ja –noortega tegelevad õpetajad ja spetsialistid. Kogumaht: 24 ak.h. 

2014-2018 olen andnud erinevaid suhtlemise ning motivatsiooniteemalisi loenguid Tallinna Ülikoolis, mille praktiliste harjutuste tegemisel rakendan paljusid MI põhimõtteid ning 4 akad.h ulatuses tutvustan igas loengutsüklis ka MI kui meetodi olemust. 

2013-2018 olen osalenud ka  erinevates projektides kodeerija ja superviseerijana. Nt Tervise Arengu Instituudi esmatasandai meditsiinitöötajate ja perearsti residentide koolitustel; Murdepunkti riskilaste ja –noortega tegelevate spetsialisteide koolitustel ning Justiitsministeeriumi kesktaseme korrektsioonitöötajate koolitustel. 

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo