Miks MI? Esmakordselt MIga kokku puutudes tundsin selles ära mulle omase suhtlusstiili, mida sooviksin, et ka minu enda peal rakendataks. MI puhul võlub mind see, et see on omandatav ja rakendatav igas eluvaldkonnas tegutsejale. Selleks, et tunda rahulolu ja rõõmu edukast ja edasiviivast suhtlusest ei pea tingimata psühholoog olema. Töötades tervishoiu valdkonnas, olen kogenud, et patsiendi haaramine otsustamisprotsessi tema elustiili-või terviseteemal on väga võimas lähenemisviis. Kuna minu enda praktilised kogemused tuginevad tervishoiu valdkonnale ja olen kogenud, milliseid kasutegureid võib MI rakendamine kaasa tuua nii kliendi kui nõustaja seisukohalt, siis treenerina soovin MI-alaseid teadmisi ja oskusi edasi anda eelkõige tervishoiutöötajatele.

Haridus ja töö: Olen omandanud rakendusliku kõrghariduse Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe erialal (2010) ja läbinud terviseõenduse spetsialistiõppe Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (2015). Olen töötanud ja nõustanud patsiente pereõena perearstikeskuses Sinu Arst ja õendusjuhi ametikohal Confido Erameditsiinikeskuses. Minu praegune töökoht on Tervise Arengu Instituudis terviseriskide ennetamise keskuses.  Lisaks koolitustele olen läbinud 2014.-2015.a Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis terviseõenduse spetsialiseerumisaasta, kus ühe ainena läbisin “Motiveeriva
intervjueerimise tervishoius” T. Tõemetsa juhendamisel ning lõputööna esitasin kliendijuhtumi prediabeetikuga läbiviidud nõustamisseansside põhjal, mille kaitsesin hindele A.

Kuulumised organisatsioonidesse: EMITA liige olen aastast 2017, samal aastal astusin ka Eesti Unemeditsiini Seltsi liikmeks.

Pakutavad MI teenused: MI koolitused
Tegutsemisalad: tervishoid
Keeled, milles töötan: eesti keel
Kontakt: bettymaria@gmail.com

MI CV:
Minu väljaõpe MI-s

2012     1 päev. “Sissejuhatus eluviisi muutusi motiveerivasse intervjueerimisse” (A. Rätsep, R. Kalda)

2013     1 päev. “Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja nõustamine” (A. Rätsep, R. Kalda)

2013     1 päev. “Motiveeriv intervjueerimine toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemal” (M. Oona, K. Suija)

2013     3 päeva. “Motiveeriva intervjueerimise oskuste arendamine” (A. Rätsep, R. Kalda) Lisaks supervisioon kliendiga läbi viidud intervjuule (T. Jürjen)

2016-2017 26 ak tundi. “Motiveeriv intervjueerimine: kesktase” (A. Rätsep, i. Koikson, M. Sildala)
Lisaks sain supervisiooni klienditööle (T. Jürjen) ja kogemuse kodeerimise osas.

2016     aastal liitus perearstikeskus, kus ma töötasin pereõena, Tervisearengu Instituudi
projektiga ALVAL ehk “Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine”,
mille raames läbisin samuti R. Kalda ja A. Rätsepa poolt läbiviidud MI alase
koolituse antud teenuse osutamiseks.

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:

2018    EMITA kooli töötuba “MI gruppides”, 28. aprill ja 30. juuli, osaleja

2017    EMITA jõuluseminari õpituba “Kinnitused”, 17. detsember, osaleja 

2017    EMITA konverents „Autonoomia toetamine“, 30. september, Tallinnas, osaleja 

2017    MINT-endrosed TNT Estonia treenerikoolitus, 26-29 september, Altmõisas, osaleja

2017    EMITA suveseminar. “Ärgas toitumine” (Helena Väljaste). 28.-29. juunil 2017, Pärnumaal, osaleja

2016    EMITA töötuba. Montreali muljed ja kogemused II. 10 detsember 2017, Tartus.

2016    EMITA töötuba“ Berliini muljed ja kogemused“ 23.veebruar 2016, Tartus, osaleja

2015    EMITA töötuba“ Berliini muljed ja kogemused“ 12.detsember 2015, Tartus, osaleja

Läbiviidud MI koolitused

2018    Motiveeriv intervjueerimine meeskondadele. Sihtrühm Tallinna Kiirabi töötajad. Maht 7 ak.h.

2018    Motiveeriv intervjueerimine: demopäev ja koolitusvajaduse kaardistamise töötuba. Sihtrühm Tallinna Kiirabi brigaadijuhid. Maht 7ak. h.

2018    EMITA suurseminar “Laiahaardelised võimalused praktikas” 19. juuni, Tartu, töötoa ““Raske“ patsient” kaaskoolitaja. 

2017     Sissejuhatav seminar MIst endokrinoloogidele, Tallinn, kaaskoolitaja

© 2023 EMITA - Proudly powered by theme Octo