Miks MI?

Esmakordselt MIga kokku puutudes tundsin selles ära mulle omase suhtlusstiili. MI puhul võlub mind see, et see on omandatav ja rakendatav igas eluvaldkonnas tegutsejale. Selleks, et tunda rahulolu ja rõõmu edukast ja edasiviivast suhtlusest ei pea tingimata psühholoog olema. Töötades tervishoiu valdkonnas, olen kogenud, et patsiendi haaramine otsustamisprotsessi tema elustiili-või terviseteemal on väga võimas lähenemisviis. Minu enda praktilised kogemused tuginevad suures osas tervishoiu valdkonnale ja olen kogenud, milliseid kasutegureid võib MI rakendamine kaasa tuua nii kliendi kui nõustaja seisukohalt. MI on rakendatav väga paljudes valdkondades ja minu suur soov on seda tõenduspõhist ja suuri muutusi loovat meetodit edasi anda just sellisel moel, nagu see on integreeritav Sinu valdkonda. Iga koolitus saab oma näo just sihtrühma vajadusi arvesse võttes.

Haridus ja töö: Olen omandanud rakendusliku kõrghariduse Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe erialal (2010) ja läbinud terviseõenduse spetsialistiõppe Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (2015). Lisaks MI-alastele koolitustele alates 2012. aastast, olen läbinud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis terviseõenduse spetsialiseerumise aastal  ühe ainena “Motiveeriv intervjueerimine tervishoius” ning lõputööks esitasin kliendijuhtumi prediabeetikuga läbiviidud nõustamisseansside põhjal, mille kaitsesin hindele A. Minu edasine huvi meeskondade juhtimise ja organisatsiooni toimimise vastu viis mind magistriõpingutele Tallinna Ülikooli organisatsioonikäitumise erialale (2021).

Tervishoius töötades olen nõustanud patsiente pereõena perearstikeskuses Sinu Arst ning edasi liikunud terviseõe ja õendusjuhi ametikohale Confido Erameditsiinikeskuses. Edasised väljakutsed viisid mind eestvedama kahte riikliku terviseriskide ennetamise teenust Tervise Arengu Instituudis. Pärast õpinguid organisatsioonikäitumise erialal soovisin õpitud teadmisi ka rakendada ning asusin tegutsema partnerina organisatsioonidele ja nende juhtidele, et olla mentoriks, aidata esile tuua murekohti juhtimiskultuuris, kommunikatsioonis, kaardistada ja kommunikeerida juhtidele meeskonna vajadusi ja ootusi ning luua meeskonnatunnet, mis hõlbustaks koostööd ja aitaks ka uutel liikmetel sulanduda. Sellest mitmekesisest kogemusest ja tööst meeskondade ning juhtidega on kasvanud minu soov üha enam tuua MId ka organisatsioonidesse ja juhtimiskultuuri.

Kuulumised organisatsioonidesse: EMITA ja MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) liige olen aastast 2017. Alates 2023. aastast olen Eesti HR Seltsi liige.

Pakutavad MI teenused: MI koolitused nõustajatele (tervishoiutöötajad, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, terapeudid jne.), MI koolitused meeskondadele, juhtidele.

Tegutsemisalad: eelkõige tervishoid, personalitöö, juhtimine
Keeled, milles töötan: eesti keel, inglise keel
Kontakt: bettymaria@gmail.com

MI CV:
Minu väljaõpe MI-s

2017 MINT-endrosed TNT Estonia treenerikoolitus, 26-29 september, Altmõisas, osaleja -rahvusvaheline MI treeneri sertifikaat.

2016 aastal liitus perearstikeskus, kus ma töötasin pereõena, Tervisearengu Instituudi projektiga ALVAL ehk “Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumine”, mille raames läbisin samuti R. Kalda ja A. Rätsepa poolt läbiviidud MI alase koolituse antud teenuse osutamiseks.

2016-2017 26 ak tundi. “Motiveeriv intervjueerimine: kesktase” (A. Rätsep, i. Koikson, M.Sildala)
Lisaks sain supervisiooni klienditööle (T. Jürjen) ja kogemuse kodeerimise osas2013 1 päev. “Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja nõustamine” (A. Rätsep, R.Kalda)

2013 1 päev. “Motiveeriv intervjueerimine toitumise ja füüsilise aktiivsuse teemal” (M.Oona, K. Suija)

2013 3 päeva. “Motiveeriva intervjueerimise oskuste arendamine” (A. Rätsep, R. Kalda) Lisaks supervisioon kliendiga läbi viidud intervjuule (T. Jürjen)

2012 1 päev. “Sissejuhatus eluviisi muutusi motiveerivasse intervjueerimisse” (A. Rätsep, R. Kalda)

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:

2021 Motiveerimise festival, 10. august, Kõrvemaa, korraldusmeeskonnas

2019    Rahvusvaheline MI konverents “Motiveeriva intervjueerimise areng Eestis ja maailmas”, 23. september, Tallinn, korraldusmeeskonnas.

2019    Annual  MINT PreForum and Forum 24-28. september, Tallinn, korraldusmeeskonnas.

2018    EMITA kooli töötuba “MI gruppides”, 28. aprill ja 30. juuli, osaleja

2017    EMITA jõuluseminari õpituba “Kinnitused”, 17. detsember, osaleja

2017    EMITA konverents „Autonoomia toetamine“, 30. september, Tallinnas, osaleja

2017    MINT-endrosed TNT Estonia treenerikoolitus, 26-29 september, Altmõisas, osaleja

2017    EMITA suveseminar. “Ärgas toitumine” (Helena Väljaste). 28.-29. juunil 2017, Pärnumaal, osaleja

2016    EMITA töötuba. Montreali muljed ja kogemused II. 10 detsember 2017, Tartus.

2016    EMITA töötuba“ Berliini muljed ja kogemused II “ 23.veebruar 2016, Tartus, osaleja

2015    EMITA töötuba“ Berliini muljed ja kogemused I “ 12.detsember 2015, Tartus, osaleja

Läbiviidud MI koolitused

2023 Motiveeriv intervjueerimine, algtase. Sihtrühm: Rahvaterviseakadeemia toitumisnõustajad. Maht 20 ak.h.

2023 Motiveeriv intervjueerimine. Sihtrühm: TalTechi toidutehnoloogia ja –arendus üliõpilased, õppeaine toitumisuuringud ja toitumisnõustamise alused raames. Maht 25 ak tundi.

2023 “Tulemuslik nõustamine tervishoius” veebikoolitus. Sihtrühm: Ida-Tallinna Keskhaigla, tervishoiutöötajad. Maht 15 ak.h

2023 EMITA avatud koolitus, algtase. Maht 26 ak.h

2023 Seminar “Suhtlemine keerulise kliendiga”. Sihtrühm: päästeametnikud, sotsiaaltöötajad, lastekaitse spetsialistid, tervishoiutöötajad. Maht 3 ak.h x2.

2023 Motiveeriv intervjueerimine, algtase. Sihtrühm: Rahvaterviseakadeemia toitumisnõustajad. Maht 20 ak.h x2.

2022 “Tulemuslik nõustamine tervishoius” Veebikoolitus. Sihtrühm: Ida-Tallinna Keskhaigla, tervishoiutöötajad. Maht 12 ak.h.

2022 Motiveeriv intervjueerimine,alg- ja kesktase. Sihtrühm: Töötukassa karjääriinfo spetsialistid, karjäärinõustajad. . Maht 51 ak.h (millest kontakttunde 35). Lisaks osalejate individuaalsete töönäidiste analüüsid ja supervisioon.

2022 Motiveeriv intervjueerimine, algtase. Sihtrühm: Rahvaterviseakadeemia toitumisnõustajad. Veebikoolitus. Maht 20 ak.h.

2022 EMITA avatud koolitus, algtase. Veebikoolitus. Maht 52 ak.h (millest kontakttunde 21).

2022 Motiveeriv intervjueerimine, algtase. Veebikoolitus. Sihtrühm: Politsei- ja piirivalveamet. Maht 26 ak.h (millest kontakttunde 21).

2022 Motiveeriv intervjueerimine, algtase. Sihtrühm: koduvisiite tegevad ämmaemandad. Lapse Heaolu ja Arengukeskus. 12 ak.h.

2021 Motiveeriv intervjueerimine, algtase. Sihtrühm: Politsei- ja piirivalveamet. Maht 52 ak.h (millest kontakttunde 21)

2021  EMITA avatud koolitus, algtase. Veebikoolitus. Maht 52 ak.h (millest kontakttunde 21).

2021 Motiveeriv intervjueerimine, algtase. Sihtrühm: Sotsiaalkindlustusamet, ohvriabi töötajad. Maht 52 ak.h (millest kontakttunde 21) x2

2019   Motiveeriv intervjueerimine, algtase. Lääne-Tallinna Keskhaigla füsioterapeudid ja teised tervishoiuspetsialistid. Maht 21 ak.h.

2018    Motiveeriv intervjueerimine meeskondadele. Sihtrühm: Tallinna Kiirabi töötajad. Maht 7 ak.h.

2018    Motiveeriv intervjueerimine: demopäev ja koolitusvajaduse kaardistamise töötuba. Sihtrühm: Tallinna Kiirabi brigaadijuhid. Maht 7ak. h.

2018    EMITA suurseminar “Laiahaardelised võimalused praktikas” 19. juuni, Tartu, töötoa ““Raske“ patsient” kaaskoolitaja.

2017     Sissejuhatav seminar MIst endokrinoloogidele, Tallinn, kaaskoolitaja 

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo