Miks MI? Peale kooli lõpetamist asusin tööle kriminaalhooldajana ning kuna vanglateeenistuses on Motiveeriva intervjueerimise oskus juhtumikorraldajatele, sotsiaalprogrammide läbiviijatele, sotsiaaltöötajatele ja psühholoogidele oluline baasiline oskus, siis nii on MI töövahendina leidnud oma koha ka minu tööriistakohvris. Erinevates suhtlemissituatsioonides tunnetan MI põhioskuste ja meelelaadi rakendamise kasusid ning mõju, et tõhustada klienditööd, kogeda terveid
ning toimivaid suhted. MI on mulle omane suhtlemis- ja suhtumisviis. 

Haridus ja töö: Olen olõpetanud Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala (1998) ja omandanud Tallinna Ülikooli haridusteaduse magistri kraadi (2016, andragoogika).
Oman pikaajalist töökogemust vanglateenistuses sotsiaalvaldkaonnas. Viinud läbi sotsiaalprogramme individuaaltöö ja grupitööna, erinevaid sisekoolitusi sh MI algtaseme koolitus. Käesoleval ajal töötan MDFT pereterapeudina.

Kuulumised organisatsioonidesse: Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioon (EMITA)

Pakutavad MI teenused: MI koolitused

Tegutsemisalad: sotsiaalvaldkond, sisekoolitused, nõustamine

Keeled, milles töötan: eesti  keel 

Kontakt: vaksasta@gmail.com; 5168189

 

MI CV: 

Minu väljaõpe MI-s  

Minu väljaõpe MI-s algas 2008 MI algtaseme väljaõppega
2015 MI kesktaseme väljaõpe
2017 MI treeneri väljaõpe
2021 aprill kuni 2022 mai EMITA Koolitus- ja nõustamiskeskuse poolt korraldatud koolitus (Motiveeriv
intervjueerimine: rakendaja); (kogumahuga 260 akadeemilist tundi)

Minu väljaõpe MI-s  

2014 EMITA konverentsil osalemine ja ülevaate tegemine MI kasutamisest justiitssüsteemis

2017 EMITA konverents 2017 “Autonoomia austamine“

2019 rahvusvaheline MI konverents „“Motiveeriva intervjueerimise areng Eestis ja maailmas”

2020 MI harjutusõhtud

2020 EMITA suvekool

2022 EMITA kovisioonikohtumistel osalemine (4h)

Läbiviidud MI koolitused  

2018 EMITA poolt korraldatud suurseminaril töötoa „Sissejuhatus MI-sse“ läbiviimine

2019.a alates kiuni 2022 MI algtaseme koolituste läbiviimine vanglateenistuses töötavatele

juhtumikorraldajatele sisekoolitajana

2019 Sisekaitseakadeemia, „Sekkumisprogrammide metoodika“ sh MI algtaseme õpe

2020 TAI kahjude vähendajatele suunatud MI koolitus (EMITA)

2020 MI algtaseme koolitus (avatud grupp, EMITA)

2021 november- detsember Politsei/ ja Piirivalveamet, MI baastreening

 

2021 oktoober Sotsiaalkindlustusamet, MI baastreening ohvriabitöötajatele

2021 detsember – 2022 jaanuar Sotsiaalkindlustusamet, MI baastreening ohvriabitöötajatele

2022 oktoober- november Sisekaitseakadeemia, MI baastreening valvuritele

2023 veebruar – juuni Sisekaitseakadeemia, „Sekkumisprogrammide metoodika“ sh MI baastreening

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo