Miks MI? Minul arstina on aeg patsiendiga vestlemiseks piiratud ja MI võimaldab seda aega patsiendi jaoks tulusamalt kasutada. Arsti töö ei ole vaid haiguste diagnoosimine. Paljudel patsientidel on kroonilised elukestvad haigused, mille ravi ja toimetulek nõuab panust nii meditsiinitöötajatelt kui ka patsientidelt. Konsultatsioonil ei ole niivõrd oluline, mida mina arvan, et patsient peab tegema vaid püüan aidata inimestel sõnastada, mida nad ise oma tervisest arvavad ja kui palju nad on valmis oma tervise heaks antud ajahetkel tegema. Kui ma oskan teisel viisil suhelda ja idata inimestel endak oma tervisega seotud eesmärgid sõnastada, siis on suurem tõenäosus, et nad astuvad samme muudatuste tegemiseks. Olen õppinud rõõmu tundma ka väikestest sammudest, mida mu patsiendid ette võtavad.

Haridus ja töö: Olen lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna (1996) ning peremeditsiini residentuuri (2001). Kaitsesin doktoritöö (2009) teist tüüpi diabeedi käsitlusest perearstiabis. Alates 1997. aastast olen töötanud perearstina. Lisaks sellele olen õppejõud TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis. Õpetan arstiteaduskonna üliõpilasi, proviisoreid, peremeditsiini residente ning pereõdesid. Teen täienduskoolitusi perearstidele.
Kuulumised organisatsioonidesse: Olen EMITA asutajaliige. Kuulun motiveeriva intervjueerimise rahvusvahelise treenerite võrgustikku (MINT), Euroopa peremeditsiini õpetajate akadeemiasse (EURACT), Eesti Perearstide Seltsi.

Pakutavad MI teenused: MI koolitused alg-, kesk- ja kõrgtase. MI intervjuude kodeerimine MITI 4 järgi. MI supervisioon.
Tegutsemisalad: tervishoiutöötajad, sotsiaaltöötajad.
Keeled, milles töötan: eesti ja inglise keel
Kontakt: anneli.ratsep@ut.ee; 5035827

MI CV:
Minu väljaõpe MI-s
2015 2 päeva MITI-4 (juuni, D. Ernst). Osalen regulaarselt MITI-4 kodeerimislabori töös Tartus
2014 1 päev The role of Motivational Interviewing in Sport, Exercise and Physical Activity (J. Breckon)
2013 3 päeva MINT Forum Krakow
2013 3 päeva Training of New Trainers, Krakow (treenerid Stephenie Ballasiotes (USA), Igor Kutsenok (USA), Mark Farrall (USA) ja Helen Mentha (Austraalia))
2013 3 päeva Motiveeriv intervjueerimine: treenerikoolitus (Inga Karton, Tõnu Jürjen)
2013 1 päev MI kesktase kursus (Erik Knifström).
2012 3 päeva International Conference of Motivational Interviewing 2012, Veneetsia, ettekanne
2012 4 päeva MI kesktase (Michel Peltenburg, Judith Carpenter, Tim Anstiss)
2011 2 päeva MI baaskoolitus (Michel Peltenbur)

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:
2018 EMITA suvepäevade töötuba 7.-8. augustil 2018.
2017 EMITA töötuba 17. detsember 2017, Tartus, osaleja
2017 TNT Eesti treenerikandidaatide intervjuude kodeerija.
2017 EMITA konverents „Autonomy support”, 30. september 2017, Tallinn, osaleja
2017 EMITA Tartu kodeerimislabori töötoad (5) jaanuar-juuni
2016 EMITA töötuba“ Montreali muljed ja kogemused“ 2. november 2016, Tartus, osaleja
2016 EMITA töötuba“ Berliini muljed ja kogemused“ 23.veebruar 2016, Tartus, osaleja
2015 TAI konverents “Teel Heaolukogukonda”, 10. november 2015, ettekanne ja töötoa läbiviimine
2015 20th WONCA Europe, Euroopa perearstide konverents 22.-25. oktoober, 2015 Istanbul. Töötoa „Affirmations as a tool to help patients move towards behavioural changes“ läbiviimine
2015 EMITA töötuba“ Berliini muljed ja kogemused“ 12.detsember 2015, Tartus, osaleja
2015 EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“, 18.juuni 2015, Tartus, korraldaja ning töötoa: “Patsiendikeskse suhtlemise hindamine“ läbiviija
2014 Läti Tervishoiuministeeriumi, WHO, Riia Stradinsi Ülikooli konverents „What is efficient Primary Health care in today’s Europe?“ettekanne „Estonian experience in teaching Motivational Interviewing for medical providers – consultation style for patient empowerment“
2014 EMITA konverents „Motivatsioon arengu toetajana“ 28.veebruaril 2014, Saugas Pärnumaal, osaleja.
2014 EMITA töötuba „Krakovi muljed ja kogemused II osa“ 4.jaanuaril 2014, Tallinnas, läbiviija.
2013 EMITA töötuba „Õppekava“, 02.veebruaril 2013, osaleja
2013 EMITA suvepäevad Järvamaal, töötuba 16.juuli 2013, osaleja
2013 EMITA töötuba „Krakovi muljed ja kogemused II osa“ 2. november 2013, Tartus, läbiviija
2012 EMITA MITI töötuba 7.aprillil 2012 Mäos, osaleja.
2012 EMITA töötuba „Eetiliste küsimuste arutelu“, 27. jaanuaril 2012, Tartus, läbiviija
2011 EMITA töötuba „Sheffield’i MINT Forum’i kogemuse jagamine“ 26. novembril 2011, Tallinnas, osaleja.
2011 EMITA töötuba „Terminoloogia ja missiooni ning visiooni töötuba“, 17.septembril 2011, Türil, osaleja
2011 EMITA töötuba „MI in Health Care“ tõlkimine – terminoloogia määratlemine. Missiooni ja visiooni ning tegevuskava koostamine“ 17.septembril 2011, Türil, osaleja.

Läbiviidud MI koolitused
2018 MI sissejuhatus: diabeedispetsialistid, 7 akad. h
2018 MI algtase: TÜ, meditsiinivaldkonna arstiteaduse üliõpilastele eesti keeles 12 akad.h
MI algtase: TÜ, meditsiinivaldkonna arstiteaduse üliõpilastele inglise keeles 12 akad.h
2018 MI algtase: EMITA/Rahvatervise akadeemia, toitumisnõustajad 20 akad.h.2017 MI algtase: EMITA. Avatud koolitus erinevale sihtgrupile 21 akad.h.
2017 MI algtase: TÜ, meditsiinivaldkonna arstiteaduse üliõpilastele eesti keeles 12 akad.h
MI algtase: TÜ, meditsiinivaldkonna arstiteaduse üliõpilastele inglise keeles 12 akad.h
2017 MI algtase: EMITA/Rahvatervise akadeemia, toitumisnõustajad 20 akad.h.
2017 MI ja ärgas toitumine: EMITA/Rahvatervise akadeemia. Sihtgrupp tervishoiutöötajad, toitumisnõustajad 14 akad. h
2016 MI kesktase: EMITA. Avatud koolitus erinevale sihtgrupile; 14 ak.h.
2016 MI algtase: EMITA/TAI. Sihtgrupp: sotsiaaltöötajad; 32 ak.h.
2015 MI algtase: EMITA/TAI. Sihtgrupp: sotsiaaltöötajad; 48 ak.h.
2015 MI algtase: EMITA/Saare Maavalitsus. Sihtgrupp: Saare ja Hiiu maavalitsuste juurde kuuluva tervisenõukogu liikmed; 14 ak.h.
2015 MI algtase: EMITA/Ida-Tallinna Keskhaigla. Sihtgrupp: meditsiinitöötajad; 52 ak.h.
2014 MI algtase: Tervise Arengu Instituut. Sihtgrupp: meditsiinitöötajad; 64 ak.h.
2014 MI algtase: EMITA/Ida-Tallinna Keskhaigla. Sihtgrupp: meditsiinitöötajad; 52 ak.h.
2013 MI algtase: Tervise Arengu Instituut. Sihtgrupp: meditsiinitöötajad; 91 ak.h.

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo