Miks MI? MI juurde sattusin läbi koolitusspetsialisti töö aastal 2000, ehk otsides ja korraldades koolitusi, mis oleksid vanglateenistuses abiks erinevate sekkumiste läbiviimisel. Alustades tööd gruppidega vanglates, sai MI-st kiiresti minu põhiline abimees ja töövahend, mis tundus kõige käepärasem ning aitas hästi omavahel siduda olemasolevad teadmised/oskused ning uute sekkumisprogrammide ideoloogia. MI ei ole mitte ainult tööriistakast ja metoodika vaid ka suhtlemise- ja olemisestiil

Haridus ja töö: Olen lõpetanud Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala (1996) ja Professionaalse Psühholoogia Erakooli psühholoogilise nõustaja eriala (2004). Töötanud olen noortevangla sotsiaaltöötajana, Justiitsministeeriumi arenduse- ja koolitusevaldkonnas ning hetkel töötan koolitusspetsialistina Tervise Arengu Instituudis. Erinevate projektide raames olen saanud töötada seksuaalkurjategijate gruppidega vanglas ning paarisuhte tugevdamise gruppidega uimastisõltlaste seas.

Kuulumised organisatsioonidesse: Olen EMITA olnud juhatuse liige (hetkel lihtliige)
Pakutavad MI teenused: MI koolitused, kodeerimine, supervisioon
Tegutsemisalad: psühholoogia, sõltuvusprobleemidega inimesed ja neile suunatud teenuste arendus
Keeled, milles töötan: eesti keel
Kontakt: anne.rannaveski@gmail.com; 56466376

MI CV:
Minu väljaõpe MI-s
2015 2 päeva MITI-4 (juuni, D. Ernst)
2014 1 päev The role of Motivational Interviewing in Sport, Exercise and Physical Activity (veebr, J. Breckon)
2011 3 päeva Training for Trainers in the Modular course on Motivational Interviewing for
Criminal Justice Contexts (Lucy Jones ja Mark Christopher Farrall)

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad:

2016 EMITA konverents „Motiveeriv intervjueerimine: noort toetavad valikud“, 20.mai 2016, Tallinnas, korraldaja ning töötoa: „Motiveerivad vestlused“ osaleja.
2015 EMITA töötuba“ Berliini muljed ja kogemused“ 12.detsember 2015, Tartus, osaleja
2015 EMITA konverents „Teaduspõhine isikukesksus“, 18.juuni 2015, Tartus, osaleja.
2014 EMITA konverents „Motivatsioon arengu toetajana“ 28.veebruaril 2014, Saugas Pärnumaal, korraldaja.
2014 EMITA töötuba „Krakovi muljed ja kogemused II osa“ 4.jaanuaril 2014, Tallinnas, osaleja.
2012 EMITA MITI töötuba 7.aprillil 2012 Mäos.
2012 EMITA Motiveerivat intervjueerimist tutvustav seminar kõigile huvilistele 2.märtsil 2012, Tallinnas, korraldaja.

Läbiviidud MI koolitused

2015 MI algtase: „Murdepunkt“. Sihtrühm: Riskilaste ja –noortega töötavad spetsialistid. Maht 26 ak.h.
2014 MI algtase: Ida-Tallinna Keskhaigla (ITKH). Sihgrupp: ITKH meedikud; maht 26 ak.h.
2013 MI algtase: Astangu Kutserehabilitatsiooni keskus.
2013-2016 olen osalenud erinevates koolitusprojektides koolituste korraldajana.

© 2024 EMITA - Proudly powered by theme Octo