Miks MI?  Mulle väga meeldib MI vaimsusest lähtuv austav hoiak oma vestluspartneri suhtes. Nii igapäevaelu suhtlusolukordades kui ka logopeedina inimesi nõustades näen, et koostöö õnnestub oluliselt paremini siis, kui austatakse teise inimese autonoomiat ehk õigust ise enda otsuseid teha. MI on aidanud mul teadvustada, et endale liigse vastutuse võtmine või kliendi survestamine vähendab kliendi motivatsiooni ega aita kaasa eesmärgi saavutamisele.
Haridus ja töö: Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna logopeedia haru 2002. a. ning samas teadusmagistrantuuri 2006. a. Töötan logopeedina alates 2002. aastast.  Olen pikalt töötanud haiglas nii ambulatoorsete kui ka statsionaarsete patsientidega ning nii laste kui täiskasvanutega. Lühemalt olen töötanud ka rehabilitatsiooniasutuses. Olen juhendanud rohkelt TÜ üliõpilaste praktikaid ja praktikume. Olen esinenud konverentsidel, viinud läbi koolitusi ja seminare, peamiselt logopeedidele ja eripedagoogidele, aga ka arstidele, õdedele ning kõnepuudega laste vanematele. Hetkel töötan Logopeedilise Teraapia Keskuses Kõnekoda logopeedina ja juhatuse liikmena.

Kuulumised organisatsioonidesse: Eesti Logopeedide Ühingu liige, Eesti Kogelejate Ühingu liige, EMITA liige.

Pakutavad MI teenused: MI koolitused.

Tegutsemisalad: logopeedia, haridus.

Keeled, milles töötan: eesti keel.

Kontakt: helena.oselin@gmail.com

 

Minu väljaõpe MI-s

2021 apr. -2022 mai (208 ak.h) Motiveeriv intervjueerimine: rakendaja

2017 4 päeva. Motivational Interviewing Training New Trainers (sept; D. Ernst, I. Karton, I. Koikson).

2014 4 päeva MI edasijõudnute kursus (apr.-mai; T.Jürjen, H.Väljaste).

2013 3 päeva MI baaskoolitus (okt.-nov.; H.Väljaste).

 

Läbiviidud või osaletud EMITA konverentsid, seminarid ja töötoad

2023 MITI töötuba Katie Hartlieb-i ja Inga Kartoniga 26.mail (maht 4 ak.h), Tartus, osaleja.

2023 University of Tartu medical Education Conference (UTMEC) „Teaching the Unteachable“ 25.mail (maht 8 ak.h), Tartus, osaleja.

2023 MI töötuba Katie Hartlieb-iga 22.mail (maht 4 ak.h), Tartus, osaleja.

2023 EMITA töötuba “Foorumi muljete jagamine” 20.jaan. (maht 4 ak.h), Tartus, osaleja.

2019 EMITA ja MINT võrgustiku ühine konverents „Motiveeriva intervjueerimise areng Eestis ja maailmas“ 23. septembril, Tallinnas, osaleja.

2019 EMITA töötuba “Foorumi muljete jagamine” 1.nov., Tartus, osaleja.

 

Läbiviidud MI koolitused

2023 MI algtase. Sihtrühm Tallinna Vaimse Tervise Keskuse personal. Maht 26 ak.h

2022 MI algtase. Sihtrühm Kostivere lasteaia personal. Maht 26 ak.h

2022 MI algtase. Sihtrühm Tartu Katoliku Kooli personal. Maht 26 ak.h

2022 koolitusel ”Motiveeriv intervjueerimine: rakendaja“ ühe koolituspäeva läbiviimine (koostöös Betty-Maria Märkiga). Maht 7 ak.h.

2022 MI kõrgtaseme koolitus (koostöös R. Juurikasega). Sihtrühm Tallinna logopeedid ja eripedagoogid. Maht 40 ak.h.

2020 MI algtase. Sihtrühm Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikooli personal. Maht 26 ak.h.

2020 MI kesktaseme koolitus (koostöös R. Juurikasega). Sihtrühm Tallinna ja Harjumaa logopeedid, eripedagoogid ja õpetajad. Maht 39 ak. h.

2019 MI algtase. Sihtrühm Harjumaa logopeedid, eripedagoogid ja õpetajad. Maht 26 ak.h.

2019 MI algtase. Sihtrühm Tallinna logopeedid, eripedagoogid ja õpetajad. Maht 26 ak.h.

2018 MI edasijõudnute koolitus (koostöös T. Jürjeniga). Sihtrühm Tartu logopeedid eripedagoogid, õpetajad ja õppejuhid. Maht 53 ak.h.

2018 MI algtase. Sihtrühm logopeedid ja õpetajad. TÜ täienduskoolitus. Maht 26 ak.h.

2018 MI algtase. Sihtrühm Tartu logopeedid, eripedagoogid, õpetajad ja õppejuhid. Maht 26 ak.h.

2017 MI algtase. Sihtrühm Tartu logopeedid, eripedagoogid, õpetajad ja õppejuhid. Maht 26 ak.h.

2017 MI-d tutvustav koolituspäev Eesti Logopeedide Ühingule „Motiveeriv intervjueerimine logopeedias“ (koostöös T. Jürjeniga). Sihtrühm logopeedid. Maht 6 ak/

 

© 2023 EMITA - Proudly powered by theme Octo