HEA MOTIVEERIVA INTERVJUEERIMISE HUVILINE!

EMITA-l on au ja rõõm teatada, et 26.-29.09.2017 toimub Eestis esmakordselt ainulaadne MI treenerite koolitus koostöös rahvusvahelise treenerite võrgustikuga MINT Inc. Koolituse eesmärk on aidata kogenud MI praktikutel arendada MI õpetamise oskusi. Koolituse läbinu saab rahvusvahelise võrgustiku MINT liikmeks. Liikmeks saamine eeldab 100% koolitusest osavõttu, st kohalolu. Koolitus toimub eesti keeles, osaliselt tõlkega inglise keelest. Treeneriteks on kogenud MINT liikmed Denise Ernst ja Inga Karton, abitreener Irja Koikson. Õpe toimub umbes 20 liikme suuruses grupis.

OOTUSED KANDIDEERIJATELE:

1. Oled MI rakendamises pädev ja suudad seda demonstreerida töönäidisega (20 min pikkune audiosalvestis)

2. Suudad kirjeldada oma järjepidevaid õpinguid MI-s

3. Oled saanud oma õpingute käigus tagasisidet, juhendamist või supervisiooni

4. Sul on kogemusi MI treeningute läbiviimisel (soovituslik)

KANDIDEERIMISE INFO

Kandideerimistasu koolitusel on 60 eurot (sisaldab kandideerimisdokumentide läbivaatamist, töönäidise hindamist kahe pädeva MI kodeerija poolt ning kirjalikku tagasisidet töönäidisele) ja registreerimistasu 740 eurot (sisaldab neli päeva koolitust, majutust, toitlustust, koolitusmaterjale ja tunnistust täies mahus osalenutele ühes MINT liikmetasuga kuni 2018.a lõpuni). Koolitus toimub Altmõisa Külalistemajas Läänemaal.

Kandidaatide hindamine toimub kandideerimismaterjalide edastamise alusel, s.t gruppi pääsemine toimub “kes ees, see mees” põhimõttel lävendi ületanud kandidaatide seast. Kandideerimine on avatud kuni 25.08.2017.

Lisainfot saad e-aadressilt eestitnt2017@gmail.com ning kandideerimiseks vajalikud ankeedid leiad klõpsates allolevatele nuppudele.

MIDA TEHA KANDIDEERIMISEKS?

  1. Tee töönäidis (20 minuti pikkune audiosalvestis), mis demonstreeriks Sinu pädevust MI rakendamisel. Hoolitse selle eest, et Sinu klient on salvestamisest teadlik ning nõus salvestise edastamisega. Mitte iga MI vaimus läbi viidud vestlus ei võimalda näidata oskuslikku MI kasutamist. Vali töönäidiseks juhtum, kus sihtkäitumine on selgelt defineeritud. Soovitame salvestise edastada mp3 formaadis. Audiofaili turvaliseks edastamiseks on see võimalik digitaalse allkirja abil krüpteerida. Dekrpüteerijaks on sel juhul vajalik määrata Ljudmilla Atškasov (ik 48106072759).
  2. Kuula enda salvestis üle ning täida töönäidise analüüsileht.
  3. Täida kandideerimisankeet.
  4. Maksa pangaülekandega 60 euro suurune kandideerimistasu (Makse saaja: EMITA Kool, a/a EE067700771001862262, selgitusse lisa enda nimi ja märksõna KANDIDEERIMISTASU) ning salvesta maksekinnitus.

Saada kõik dokumendid (sh makse ülekande kohta kinnitus) ja helifail aadressil: eestitnt2017@gmail.com. Dokumendid palume esitada pdf-failidena ning koos audiofailiga ühes kirjas.

© 2021 EMITA - Proudly powered by theme Octo