Miks MI? Alates esimesest kokkupuutest MI-ga  on mind võlunud meetodi vaimsus ja selle sügav mõju nii klientidele kui ka rakendajatele. Vähemalt sama palju hindan meetodi läbimõeldust ja viisi, kuidas MI protsesse on püütud õppija jaoks lahti kirjutada, ning väljatöötatud kodeerimissüsteemi, mis võimaldab saada õppijal tõenduspõhist ja hoomatavat tagasisidet meetodi valdamise kohta.  

Haridus ja töö: Olen omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi eripedagoogikas (1998). Kuue aasta jooksul omandasin teadmisi ning tegin teadusuuringuid Tartu Ülikooli doktoriõppes sotsioloogias. Igatsus töötada vahetult klientidega sai minust võitu ja 2003. aastal katkestasin doktoriõpingud omal soovil ning hakkasin tööle riskinoortega ja asusin koolitama noortega töötavaid spetsialiste. 2018. aastal lõpetasin International Supervision and Coaching Institute’i superviisor-coachi väljaõppe ja olen töötanud alates 2016. aastast coachi ja superviisorina Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses (Eesti ANK). MI kuulub minu igapäevasesse tööriistakohvrisse ja on coachingukohtumistel minu klientidele suur abimees. Eesti ANKis töötades olen loonud koos kolleegidega Eestis ainulaadse noortele suunatud sotsiaalsete oskuste programmi „Murdepunkt“, mis on üles ehitatud MI vaimsusele ja suhtlemisstiilile. Alates 2015. aasta sügisest olen MI treener. Minu üks südamesoove on levitada MI vaimsust ja sellega seotud suhtlemisoskusi nii inimestega töötavate spetsialistide hulgas kui ka laiemalt. 

Kuulumised organisatsioonidesse: Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsioon (EMITA); Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing (ESCÜ); Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) 

Pakutavad MI teenused: MI koolitused, motivatsiooninõustamised, coaching ja supervisioon MI meetodil 

Tegutsemisalad: juhtide ja meeskondade treening, elumuutuste treening, sotsiaalsete oskuste õpe, harjumuste treening, haridus-, sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna töötajate supervisioon, kolleegide nõustamine 

Keeled, milles töötan: eesti ja inglise keel 

Kontakt: anne.ouemaa@gmail.com; 520 4654 

 

MI CV: 

Minu väljaõpe MI-s  

2018     2 päeva EMITA suvepäevade töötuba: Sihtgrupist lähtuv õppekava (Einike Pilli, EMITA) 

2017     1 päev EMITA töötuba: Kinnitused (Kaidi Kübar, Maret Sildala) 

2017     4 päeva Rahvusvaheline uute motiveeriva intervjueerimise treenerite koolitus (Denise Ernst, Inga Karton, Irja Koikson) 

2017     1 päev EMITA konverents ’Autonomy support’ (EMITA juhatus) 

2016     0,25 päeva EMITA töötuba: 2016 Montreali muljed ja kogemused (Inga Karton, Tõnu Jürjen) 

2016     2 päeva EMITA suveseminar: MITI manuaali kohandamine eesti keelde; protsessimärkmed (EMITA juhatus) 

2015     2 päeva Motiveeriv intervjueerimine gruppides (EMITA/ Inga Karton, Helena Väljaste) 

2015     3 päeva Motiveeriva intervjueerimise treenerikoolitus (EMITA/ Inga Karton, Tõnu Jürjen) 

2014     4 päeva Motiveeriv intervjueerimine edasijõudnutele (Hariduse Tugiteenuste Keskus/ Tõnu Jürjen, Helena Väljaste) 

2012     2 päeva Motiveeriva intervjueerimise sissejuhatav koolitus (EMITA/ Tõnu Jürjen) 

 

Läbiviidud MI koolitused  

2018     Töötuba: Kuidas tulla toime kliendi vastupanuga? EMITA Suurseminaril „Laiahaardelised võimalused praktikas”; sihtrühm: haridus- ja klienditöötajad; maht 3,33 ak.h.  

2017-2018 MI algtase kolmes grupis; korraldaja: Tartu Ülikool, Pedagogicum; sihtrühm: HEV koordinaatorid, õpetajad; maht 3 x 26 ak.h. kokku 78 ak.h. 

2018      MI algtase; korraldaja: MTÜ Pärnu Vabakooli Selts; sihtrühm: noortevaldkonna töötajad; maht 26 ak.h. 

2017      MI lähenemise põhiteadmised; korraldaja: Maarjamaa Hariduskolleegiumi; sihtrühm: kooli personal; maht 5 ak.h. 

2017      MI algtase; korraldaja: MTÜ Viimsi Huvikeskus; sihtrühm: noortevaldkonna töötajad; maht 26 ak.h. 

2016      MI algtase; korraldaja: Maarjamaa Hariduskolleegium; sihtrühm: kooli personal; maht 14 ak.h.  

2016      MI algtase; korraldaja: EMITA Kool; sihtrühm: haridus- ja klienditöötajad; maht 26 ak.h. 

2016      MI algtase; korraldaja: Tervise Arengu Instituut; sihtrühm: lastekaitsetöötajad üle Eesti; maht 26 ak.h. 

2015      MI harjutuspäev; korraldaja: Keila Noortekeskus; sihtrühm: noortevaldkonna spetsialistid; maht 7 ak.h. 

2015      MI algtase; korraldaja: Tartu Linnavalitsuse sotsiaaloskakond; sihtrühm: lastekaitsetöötajad; maht 26 ak.h

© 2023 EMITA - Proudly powered by theme Octo